Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Stadler standardiserar Ungerns Flirt- flotta

Tågbolaget MAV Starts FLIRT modell äldre vid stationen i  Székesfehérvár, i Ungern. Foto: Wikimedia, kredit: Diesirae
Tågbolaget MAV Starts FLIRT modell äldre vid stationen i Székesfehérvár, i Ungern. Foto: Wikimedia, kredit: Diesirae
Publicerad av
Markku Björkman - 15 nov 2018

STADLER har tilldelats ett kontrakt på 16,7 miljoner dollar av ungerska statens järnvägar (MÁV) för att modernisera de 60 pendeltåg av ty flirt som levererades mellan 2006 och 2010.

Beståndet av Flirt-tåg har sedan dess utökats till 123 fordon, och i april fick MÁV-Start, MÁVs dotterbolag för persontransporter, uppdraget att sanera de äldre pendeltågen för att därigenom standardisera hela beståndet.

Kontraktet omfattar modern information för synskadade, installering av USB-laddare, uppdatering av passagerarinformation och installering av CCTV-system.

Dessutom stryks ett lager av anti-graffiti vinyl i toaletterna och därtill modifieras lyftanordningarna för rullstolar.

Arbetet kommer att ta 36 månader. MÁV-Start har också möjlighet att beställa ommålning av fordonen från röd till blå för att matcha resten av flottan.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...