Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Gunnebo bra positionerade i Indien för tunnelbaneaffärer

Foto: Gunnebo
Foto: Gunnebo
Publicerad av
Peter Höök - 15 nov 2018

I Indien finns det just nu planer för nybyggnation av 600 kilometer tunnelbanenätverk. Landet följer Kinas spektakulära utbyggnad av kollektivtrafiken de senaste åren - bara i Shanghai finns det idag över 600 kilometer tunnelbanespår. Under det senaste decenniet har mer än 13 städer i Indien tagit beslut på att bygga tunnelbana, och många fler städer har sökt tillstånd från staten. En utbyggnad av kollektivtrafiken är en modern lösning på en många gånger ohållbar trafiksituation med tillhörande miljöproblem.

– Vi ser stora möjligheter för våra biljettslussar som är speciellt utvecklade för tunnelbanenätverk under de närmaste åren, säger Robert Hermans, Senior Vice President Business Unit Entrance Control.

– Vi är bra positionerade i Indien med en lokalt utvecklad produkt och goda relationer med de myndigheter som är med och fattar beslut kring byggen av tunnelbanor i olika städer – de viktigaste beslutsfattarna i sammanhanget. Därutöver har vi en traditionellt god relation med bankerna i landet. Sammantaget ger detta oss en plattform att växa affären med tunnelbanor från.

Biljettslussarna monteras vid koncernens tillverkningsenhet i Halol, Gujurat, med byggsatser från Gunnebos tillverkningsenhet i Kina. I och med att slussarna sätts samman lokalt uppfyller produktionen regeringens "Make in India" -policy, där minst 50 procent av tillverkningen skall ske lokalt.

Annons

Annons

Annons