Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

EU säger nej till Alstoms och Siemens fusionsplan

Bryssel uttryckt en lång rad invändningar mot en sammanslagning mellan Siemens och Alstom. Foto: Creative Commons, kredit: DimitriSvetsikas
Bryssel uttryckt en lång rad invändningar mot en sammanslagning mellan Siemens och Alstom. Foto: Creative Commons, kredit: DimitriSvetsikas
Publicerad av
Markku Björkman - 14 nov 2018

Bryssel motsätter sig Alstoms och Siemens planer att koppla samman företagens järnvägsrelaterade verksamhet. EU säger att en sådan fusion är "oförenlig" med den inre marknaden.

EU anser att järnvägen kan öka sin marknadsandel framför allt genom konkurrens,  bekostnad av andra mindre miljövänliga transportslag, och expandera i betydande omfattning. 

Fransk-tyska ambitionen om att kunna skapa en enda ledande stor europeisk tillverkare av rullande materiel som kan utmana Kina, ter sig alltmer otänkbar efter att Bryssel uttryckt en lång rad invändningar mot en sammanslagning mellan Siemens och Alstom.

Det var tidningen POLITICO,, med hänvisning till två icke namngivna personer som den 13 november skrev om Bryssels invändningar. 

EU kommer att förhindra fusionen, ”såvida de två järnvägsbolagen inte lägger fram väsentliga lösningar när det gäller centrala delar av deras företag runt om i Europa. Det gäller speciellt höghastighetståg, signaler och styrsystem, regionala nätverk och tunnelbanesystem, ” skrev Politico.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...