Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, nov, 12 2018
Senaste Nytt

Staden möter havet - i ett av Sveriges största entreprenadkontrakt

Bild: Abako.
Bild: Abako.
Publicerad av
Redaktionen - 29 okt 2018

Atkins som nu är en del av SNC-Lavalin koncernen, kan stolt meddela att vi blir en större konsult i uppdraget av byggandet av en tunnel och dubbla tågspår i Varberg. Implenia vann uppdraget på västkusten som är ett omfattande komplext projekt där Trafikverket är byggherre. Den första fasen – projektering och förberedelse har ett kontraktsvärde på 200 miljoner. Optionen för uppdraget är på 3.3 miljarder. Entreprenaden som är ett av Sveriges största, beräknas löpa fram till 2024.

 

För att skapa en bättre kustmiljön är ett grundläggande mål att hela västkustbanan blir tvåspårig. Trafiken i området är idag tät med både gods- och persontrafik. Det nya dubbelspåret på 7.5 km ökar pendlingsmöjligheterna såväl som effektiviteten för den tunga trafiken.

Varberg-Hamra är idag en av tre sträckor som fortfarande har enkelspår. I Varbergs centrum byggs därför en tunnel på 3 km, ny station med nedsänkta plattformar och en ny godsbangård.

Genom den nya tunneln under Varbergs centrum, en ny järnväg samt en flytt av en gammal hamn öppnas en stängd barriär mellan stad och hav. I det område som nu blir tillgänglig tack vare koncentrationen under jord kommer en helt ny stadsdel att byggas ut mot havet, Västerport.

 

Vi är stolta över att bli en stor del av projektet och ser fram emot att tillsammans med Implenia och andra aktörer i projektet, leverera ett framgångsrikt uppdrag till trafikverket. Atkins har stor vana av att arbeta med omfattande multidisciplinära projekt i Sverige och Europa. Vi vet att arbetet med tunneln i Varberg kräver en skicklig personalstyrka, kompetent ledning, innovativa idéer och ett gott samarbete med alla parter. Därtill finns ytterligare en utmaning i att uppdraget i Varberg sker inom ramen för utökad samverkan. Vi kommer att tillse att trafiken är igång under hela färdigställandet av projektet.

Atkins ingår nu i SNC-Lavalin koncernen och har 400 medarbetare i Sverige och 50 000 internationellt.

Vi är under expansion i Sverige och söker ny personal inom en mängd discipliner inom trafik och samhällsutveckling.

Läs mer om Atkins här:
http://atkins.se/nyheter/varbergs-tunnel-staden-moter-havet-i-ett-av-sveriges-storsta-entreprenadkontrakt/

Se filmen från Trafikverket som förklarar projektet här:https://www.trafikverket.se/nara-dig/Halland/projekt-i-hallands-lan/Varberg-dubbelspar-i-tunnel-och-resecentrum/

Här finns en pdf från trafikverket att ladda ner om projektet.https://www.trafikverket.se/contentassets/7845c067f65a4e88975ad8de17a0afa6/informationsblad_varbergstunneln_webb_2017.pdf

Annons

Annons

Annons