Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 22 2019
Senaste Nytt

Påbörjar utbyggnaden av sträckorna Ostlänken, Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 02 nov 2018

Trafikverket ansvarar för förutsättningarna för utbyggnaden i enlighet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. För att klara tidplanen för Projektet Ostlänken, som har kommit längst i planeringen, har Trafikverket tagit beslut om viktiga förutsättningar för den fortsatta planeringen och projekteringen på sträckan, till exempel dimensionerande hastighet.

– Förseningar av tidplanen innebär ökade kostnader. God framdrift är viktigt för att de tre sträckorna ska komma till nytta som planerat, Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.

Inför det fortsatta arbetet har Trafikverket beslutat att Ostlänken och Göteborg-Borås dimensioneras för inriktningshastigheten 250 kilometer i timmen. Dragningen av Ostlänken ska ske inom den korridor som regeringen beslutat i tillåtlighetsprövningen. Lund-Hässleholm dimensioneras för 320 kilometer i timmen. Sträckan erbjuder bättre förutsättningar för högre hastigheter än Ostlänken och Göteborg-Borås.

– Detta innebär mindre förändringar av de beräknade restiderna med höghastighetståg. För Stockholm-Göteborg blir restiden ungefär 2 timmar och 8 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och för Stockholm-Malmö blir restiden ungefär 2 timmar och 35 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och 30 minuter, säger Lennart Kalander.

Sverigeförhandlingen har förhandlat fram och tecknat avtal om stationsorter på de nya stambanorna för höghastighetståg. De ska inte omprövas. Med utgångspunkt i Sverigeförhandlingens underlag, kan Trafikverket ta upp en dialog med Västra Götalandsregionen om stationsorterna på sträckan Göteborg-Borås. Utgångspunkt för detta är att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som är aktuella ur ett nationellt perspektiv.

För Göteborg-Borås innebär detta att projektering ska genomföras med inriktning att tillåtlighetsprövning och fastställda järnvägsplaner ska finnas klara med ambition att byggstart ska kunna ske under perioden 2025-27. En tidig byggstart under denna period kräver en eventuell medfinansiering eller förskottering. Vid eventuell etappindelning ska första etappen av utbyggnaden vara Göteborg-Landvetter i syfte att få ut effekter så snart som möjligt.

– Vid nya politiska beslut kan förutsättningarna för utbyggnaden av de nya stambanorna ändras, dock med konsekvenser för tidplaner och kostnader, säger Lennart Kalander.

Annons

Annons

Annons