Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 22 2019
Senaste Nytt

Klimatsmarta transporter med Green Cargo

Foto: Green Cargo
Foto: Green Cargo
Publicerad av
Peter Höök - 23 okt 2018

Det effektivaste sättet att minska klimatpåverkan från transporter är att flytta över gods från vägnätet till järnväg. I oktober gick Mellanskog och Green Cargo in i ett nytt samarbetsavtal där flis nu transporteras på järnväg istället för på lastbil. Detta ger säkrare, effektivare och mer miljövänliga transporter.

Skogen spelar en avgörande roll när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Från skogsråvara utvinns material som kan ersätta dagens oljebaserade produkter. Mellanskog arbetar för att ständigt förbättra sitt miljöarbete. En del av detta är att flytta transporter till järnväg.

– Vi på Mellanskog bedriver en i grunden klimatsmart verksamhet där vi förmedlar förnyelsebar råvara från den lokala skogsägaren till industrikunder med flera olika inriktningar. Vi lastar idag stora volymer på järnväg men har en ambition om att ständigt utöka dessa volymer. Dels för miljön men också för att kunna erbjuda våra medlemmar en så god totalaffär som möjligt, Ann-Britt Asplund, logistikansvarig på Mellanskog.

Flistransporterna från Mellanskog transporteras mellan Forsbacka och Folkestadär Green Cargo tillhandahåller 22 vagnar, av modell SGS och SGNS, per heltåg som lastas med tre containrar på vardera vagn. Varje container rymmer 45 kubik flis om 14,5 ton. Genom att flytta flistransporterna från väg till järnväg minskar Mellanskog sin klimatbelastning med 39 ton koldioxid varje vecka.

– Det är glädjande att få in en ny kund och att de ställer om sin verksamhet för mer klimatsmarta transporter. Det här avtalsupplägget gynnar kunder som har säsongsbaserade leveranser likt Mellanskog, säger Johan Roswall, säljare på Green Cargo.

Avtalsupplägget möjliggör för flera skogskunder att köpa plats i samma systemtåg. Transporterna går mellan de terminaler och på de dagar kunderna önskar, vilket ger en ökad flexibilitet.

Annons

Annons

Annons