Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 22 2019
Senaste Nytt

Tar del i en av Sveriges största entreprenader

Illustration: Abako
Illustration: Abako
Publicerad av
Peter Höök - 23 okt 2018

För att skapa en bättre kustmiljön är ett grundläggande mål att hela västkustbanan blir tvåspårig. Trafiken i området är idag tät med både gods- och persontrafik. Det nya dubbelspåret på 7.5 km ökar pendlingsmöjligheterna såväl som effektiviteten för den tunga trafiken.

Varberg-Hamra är idag en av tre sträckor som fortfarande har enkelspår. I Varbergs centrum byggs därför en tunnel på 3 km, ny station med nedsänkta plattformar och en ny godsbangård.

Genom den nya tunneln under Varbergs centrum, en ny järnväg samt en flytt av en gammal hamn öppnas en stängd barriär mellan stad och hav. I det område som nu blir tillgänglig tack vare koncentrationen under jord kommer en helt ny stadsdel att byggas ut mot havet, Västerport.

Atkins kan stolt meddela att vi blir en större konsult i uppdraget av byggandet av en tunnel och dubbla tågspår i Varberg. Den första fasen – projektering och förberedelse har ett kontraktsvärde på 200 miljoner. Optionen för uppdraget är på 3.3 miljarder. Entreprenaden som är en av Sveriges största, beräknas löpa fram till 2024.

Annons

Annons

Annons