Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Trafikverket påbörjar utbyggnaden av nya stambanor

Startar med sträckorna Ostlänken, Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm

Bild: Kavelgrisen
Bild: Kavelgrisen
Publicerad av
Peter Höök - 10 okt 2018

Inför det fortsatta arbetet har Trafikverket beslutat att Ostlänken och Göteborg-Borås dimensioneras för inriktningshastigheten 250 km/h. Dragningen av Ostlänken ska ske inom den korridor som regeringen beslutat i tillåtlighetsprövningen. Lund-Hässleholm dimensioneras för 320 km/h. Sträckan erbjuder bättre förutsättningar för högre hastigheter än Ostlänken och Göteborg-Borås.

– Detta innebär mindre förändringar av de beräknade restiderna med höghastighetståg. För Stockholm-Göteborg blir restiden ungefär 2 timmar och 8 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och för Stockholm-Malmö blir restiden ungefär 2 timmar och 35 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och 30 minuter, säger Lennart Kalander.

Sverigeförhandlingen har förhandlat fram och tecknat avtal om stationsorter på de nya stambanorna för höghastighetståg. De ska inte omprövas. Med utgångspunkt i Sverigeförhandlingens underlag, kan Trafikverket ta upp en dialog med Västra Götalandsregionen om stationsorterna på sträckan Göteborg-Borås. Utgångspunkt för detta är att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som är aktuella ur ett nationellt perspektiv.

– Vid nya politiska beslut kan förutsättningarna för utbyggnaden av de nya stambanorna ändras, dock med konsekvenser för tidplaner och kostnader, säger Lennart Kalander.

Ostlänken är första delen i utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg. Projektet gör nu en justering av det befintliga projekteringsuppdraget. Den fortsatta projekteringen av höghastighetsbanan sker utifrån hastigheten 250 km/tim.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...