Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Salini Impregilo bygger Texas första höghastighetssträcka

Byggkonsortiet Salini Impregilo, som har utsetts som huvudansvarigt för projektet, samarbetar på den amerikanska marknaden med The Lane Construction Consortium, som i sin tur ansvarar för allt arbete kring järnvägen, inklusive viadukter, vallar och dränering. Illustration: Texas Central
Byggkonsortiet Salini Impregilo, som har utsetts som huvudansvarigt för projektet, samarbetar på den amerikanska marknaden med The Lane Construction Consortium, som i sin tur ansvarar för allt arbete kring järnvägen, inklusive viadukter, vallar och dränering. Illustration: Texas Central
Publicerad av
Markku Björkman - 08 okt 2018

Amerikanska tågoperatören Texas Central, som har i uppdrag att planera och utveckla en privatfinansierad höghastighetslinje mellan Dallas och Houston, har meddelat att man har undertecknat ett så kallat LNTP- avtal med företagsgruppen Salini Impregilo, som kommer att fortsätta arbetet i egenskap av en huvudentreprenör.

Denna 390 kilometer långa sträcka kommer att länka Dallas/Fort Worth-området med Houston. Resan beräknas ta cirka 90 minuter, med tåg som betjänar en enda mellanstation i Brazos-dalen. Privata investerare kommer att finansiera hela projektet och inga federala eller statliga stöd kommer att sökas varken för bygget, driften eller underhållet av banan.

Enligt LNTP-avtalet kommer projektets byggplanerare att fortsätta med utformning av linjens civila infrastruktur. Andra tjänster inkluderar optimering av exekveringsmetoder, strategier och logistik samt analyser om framtida byggkostnader och schemaläggningar.

Detta arbete kommer att ligga till grund för utvecklingen av ett byggavtal som ska användas för slutförandet av infrastrukturprogrammet innan byggandet av den civila infrastrukturen inleds.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...