Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 16 2019
Senaste Nytt

Nya interims - VD:n fastställde Rail Baltica-prioriteringarna

Ignas Degutis, har utsetts till interimistisk vd under tre år för Rail Baltica Rail efter Baiba Rubesas avgång. Rail Baltica är en planerad normalspårig järnväg genom Baltikum för snabb transport av personer och gods från polsk-litauiska gränsen till Kaunas, Panevezys, Riga, Pärnu och Tallinn. Helsingfors-Tallinn-tunneln kan en dag bli en ytterligare anslutning. Foto: Rail Baltica
Ignas Degutis, har utsetts till interimistisk vd under tre år för Rail Baltica Rail efter Baiba Rubesas avgång. Rail Baltica är en planerad normalspårig järnväg genom Baltikum för snabb transport av personer och gods från polsk-litauiska gränsen till Kaunas, Panevezys, Riga, Pärnu och Tallinn. Helsingfors-Tallinn-tunneln kan en dag bli en ytterligare anslutning. Foto: Rail Baltica
Publicerad av
Markku Björkman - 05 okt 2018

Ignas Degutis lade fram sina prioriteringar för Rail Baltica-projektet i samband med ett internationellt möte efter att ha utsetts till interimistiskt vd under tre år för RB Rail efter Baiba Rubesas avgång.

- Rail Baltica har till uppgift att överlämna inom mindre än ett decennium från och med nu, en ny affärsmässig järnvägskorridor i nordöstra Europa , sade europeiska koordinatorn för TEN-T Nordsjö-Östersjön, Corridor Catherine Trautmann nyligen.

Rubesa höll en personlig presskonferens omedelbart efter att hon hade avgått den 27 september. Hon kritiserade de sätt som projekten hade hanterats av regeringarna i de tre baltiska staterna.

- Den nuvarande prioriteten för mig är att säkerställa kontinuitet i alla pågående projektaktiviteter, sa Degutis, som i juni 2017 gick till RB Rail som finansdirektör, en funktion som han behåller samtidigt som han verkar som interimschef.

Hans första prioritet är att göra framsteg med vidareutveckling av detaljerade tekniska och strukturella frågor i alla tre baltiska stater.

Degutis sade att sex anbudsgivare hade förkvalificerat sig med anbud för var och en av de två detaljerade tekniska designkontrakten som omfattade Litauen och Estland.

Degutis försäkrade inför försörjningsindustrins representanter att kontraktsförfarandet kommer att fortsätta, med 26 fler anbud som förväntas bli behandlade före årets slut. Dessutom kommer cirka 60 andra anbud att bearbetas under 2019.

Hans andra prioritet är att nå överenskommelser om en tvåårig budget och en långsiktig finansieringsmodell för RB Rail, eftersom de utgör förutsättningen för att erhålla ytterligare finansiering från EU: s Connecting Europe Facility, som förväntas täcka 85 procent av kostnaden för järnvägen genom Baltikum.

- Sist men inte minst, betonade Degutis, är det viktigt att slutföra affärs- och verksamhetsplanerna samt infrastrukturhanteringsstudien, som kommer att slutföra projektets planeringsfas och som kommer att ligga till grund för en framgångsrik drift av Rail Baltica.

Efter Rubesas avgång tackade den europeiska samordnaren för TEN-T nordsjö-baltiska korridoren Catherine Trautmann henne för "det höga engagemang och ansträngning" som hon hade visat som VD.

- Det är en stor framgång att ett samriskföretaget har vuxit från en storstadsorganisation till ett professionellt team med över 50 anställda, som styr Rail Baltica-projektet genom planeringen och nu själva designfasen, sa Trautmann.

- Rubesa har starkt bidragit till projektets trovärdighet och lagt den solida grunden för de ytterligare genomförandestegen.

- Det är aktieägarens ansvar att se till att joint venture-företaget har tillräckligt med finansiella medel för att kunna genomföra de mellanliggande stegen och säkerställa det viktiga samarbetet och förtroendet bland de partners som är nödvändiga för att uppnå detta mål, sade europeiska samordnaren Trautmann.

Annons

Annons

Annons