Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Kritik mot Amtraks IT-hantering på järnvägen

Statliga amerikanska trafiksäkerhetsinspektören Cassandra Johnson samtalar här med järnvägstjänstemän vid platsen för Amtrak-tåget 188:s urspårning i Philadelphia, i delstaten Pennsylvania den 12 maj 2015 med Amtraks Sprinter ACS-64 lokomotiv, nr 601, i bakgrunden. Foto: Wikimedia, kredit: National Transportation Safety Board
Statliga amerikanska trafiksäkerhetsinspektören Cassandra Johnson samtalar här med järnvägstjänstemän vid platsen för Amtrak-tåget 188:s urspårning i Philadelphia, i delstaten Pennsylvania den 12 maj 2015 med Amtraks Sprinter ACS-64 lokomotiv, nr 601, i bakgrunden. Foto: Wikimedia, kredit: National Transportation Safety Board
Publicerad av
Markku Björkman - 14 sep 2018

Efter en nyligen genomförd granskning av amerikanska tågoperatören Amtraks verksamhet, har ordföranden för statliga inspektionsmyndigheten(OIG) slagit fast att Amtraks IT- hantering har ”utrymme för flera förbättringar när det gäller att minimera möjligheten och konsekvenserna av IT-störningar.”

Enligt OIG-rapporten, som publicerades nyligen var granskningens syfte att värdera Amtraks verksamhet angående planerings- och testinsatser och jämförde dessa sedan med privata och offentliga standarder för IT-styrning- och kontroll, som har utfärdats av National Institute of Standards and Technology och ISACA.

Amtrak har sedan 2012 investerat mer än 12 miljoner dollar i syfte att minimera möjligheterna och konsekvenserna av störningar inom företagets informationstjänster, säger rapporten.

Amtrakts IT-avdelning har utvecklat kontinuitetsplaner för de applikationer som finns inom dess verksamhetsområde, och som enligt företaget överensstämmer med IT-styrningsstandarder.

Inspektörerna saknar dock IT-kontinuitetsplaner för vissa applikationer som är "operativkritiska", däribland sådana som används för att sälja biljetter, underhåll av tågutrustning och järnvägsinfrastruktur.

- Genom att inte fullt ut utveckla och testa sina IT-kontinuitetsplaner, har järnvägsoperatören ingen garanti för att den är fullt beredd att kunna återställa trafiktjänsten efter en störning, konstaterar rapporten.

- Därmed finns det risk att operatören kommer att drabbas av  ytterligare liknande servicestörningar som har inträffat under de senaste åren.

- Under de kommande tre åren kan sådana serviceavbrott resultera i cirka 3 miljoner dollar i förlorade intäkter och minskad produktivitet, skriver OIG-tjänstemän.

Revisionen konstaterade också att Amtrak har utsatts för ett större antal "kritiska serviceavbrott" som enligt granskarna var speciellt graverande under åren 2016 -15. Antalet störningar minskade dock under 2017 och incidenterna förväntas minska i år.

Några av störningarna resulterade i avsevärt minskade intäkter och produktivitetsförluster. Förra året orsakade 50 serviceavbrott runt 1 miljon dollar i förlorade intäkter.

- Dessa störningar kunde ha kunnat mildrats eller undvikas genom ytterligare och kontinuerliga IT- förbättringar och -tester, betonas det i rapporten.

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...