Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Nytt verktyg för ökad punktlighet

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 10 sep 2018

Plasa är ett FoI-projekt som ska ta fram verktyg och metodik för simulering av tågtrafik. Verktyget ska utvärdera tågplaner och analysera hur de påverkar tågföring och punktlighet.

– MedPlasa utvecklar vi stöd till att ta de beslut som gör att vi kan nyttja befintlig kapacitet på bästa sätt, säger Magnus Wahlborg som koordinerar Trafikverkets arbete inom branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken, Kajt. Kajt bidrar också inom EU-programmet Shift2Rail. Programmet driver forskning och innovation för en konkurrenskraftig europeisk järnväg. Där ska Trafikverket bland annat bidra till lösningar för hur kapaciteten i järnvägssystemet kan nyttjas så effektivt som möjligt.

Shift2Rail skat öka tillförlitlighet och punktlighet med 50 procent och där blir Plasa ett bra bidrag. Plasa-verktyget kan användas för att snabbt skatta följdförseningar vid olika typer av störningar. Det ger oss stöd till att minimera effekterna av en störning, menar Magnus Wahlborg.

Plasa kompletterar det verktyg för trafiksimulering, Railsys, som Trafikverket använder idag. PLASA-simulatorn är enklare och kan ge snabba resultat, till exempel att prognosticera förseningar och punktlighet på daglig basis för stora järnvägsnät som exempelvis hela tyska järnvägsnätet. Under 2020 ska Plasa avslutas som forsknings- och innovationsprojekt inom Trafikverket. Då förväntas den tekniska mognadsgraden ligga på nivå 3 enligt TRL-skalan, Technology Readiness Level.

För att gå vidare med specifikationer för en produkt som kan levereras av marknaden behövs TRL nivå 6.
Projektet Plasa är ett samarbete med Trafikverket, DB Analytics, HaCon, SNCF och Thales med KTH som forskningsutförare. Plasa 2 startar i september 2018 och är en fortsättning på Plasa 1. I Plasa 2 tillkommer även Lunds Universitet som forskningsutförare.

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons