Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Nytt verktyg för ökad punktlighet

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 10 sep 2018

Plasa är ett FoI-projekt som ska ta fram verktyg och metodik för simulering av tågtrafik. Verktyget ska utvärdera tågplaner och analysera hur de påverkar tågföring och punktlighet.

– MedPlasa utvecklar vi stöd till att ta de beslut som gör att vi kan nyttja befintlig kapacitet på bästa sätt, säger Magnus Wahlborg som koordinerar Trafikverkets arbete inom branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken, Kajt. Kajt bidrar också inom EU-programmet Shift2Rail. Programmet driver forskning och innovation för en konkurrenskraftig europeisk järnväg. Där ska Trafikverket bland annat bidra till lösningar för hur kapaciteten i järnvägssystemet kan nyttjas så effektivt som möjligt.

Shift2Rail skat öka tillförlitlighet och punktlighet med 50 procent och där blir Plasa ett bra bidrag. Plasa-verktyget kan användas för att snabbt skatta följdförseningar vid olika typer av störningar. Det ger oss stöd till att minimera effekterna av en störning, menar Magnus Wahlborg.

Plasa kompletterar det verktyg för trafiksimulering, Railsys, som Trafikverket använder idag. PLASA-simulatorn är enklare och kan ge snabba resultat, till exempel att prognosticera förseningar och punktlighet på daglig basis för stora järnvägsnät som exempelvis hela tyska järnvägsnätet. Under 2020 ska Plasa avslutas som forsknings- och innovationsprojekt inom Trafikverket. Då förväntas den tekniska mognadsgraden ligga på nivå 3 enligt TRL-skalan, Technology Readiness Level.

För att gå vidare med specifikationer för en produkt som kan levereras av marknaden behövs TRL nivå 6.
Projektet Plasa är ett samarbete med Trafikverket, DB Analytics, HaCon, SNCF och Thales med KTH som forskningsutförare. Plasa 2 startar i september 2018 och är en fortsättning på Plasa 1. I Plasa 2 tillkommer även Lunds Universitet som forskningsutförare.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...