Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 27 2019
Senaste Nytt

Green Cargo gör storförlust

Skyller på problem med infrastrukturen

Foto: Green Cargo
Foto: Green Cargo
Publicerad av
Peter Höök - 10 aug 2018

Green Cargo har haft ett svagt första halvår med ett rörelseresultat som uppgick till -72 miljoner kronor vilket kan jämföras med 4 miljoner kronor under samma period i fjol. Nettoomsättningen minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 2 148 miljoner kronor.

Det svaga resultatet drivs av lägre transportintäkter som beror på minskade volymer orsakat av störningar i infrastrukturen. Driftskostnader, som inte minskar i samma utsträckning som volymen, tillsammans med höga kostnader för utrikestrafik och fordonsunderhåll, har också påverkat resultatet negativt.

Annons

Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter
Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter

Bayerska BOB hyr sju Flirts till Berchtesgaden-linjen

"hyrestid upp till 15 år"

Transdevs bayerska dotterbolag, BOB, har tecknat avtal med leasingbolaget Alpha Train för sju...

Annons

Annons