Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 27 2019
Senaste Nytt

Sydlig linje för Norrbotniabanan

Foto: Sävar kommun
Foto: Sävar kommun
Publicerad av
Peter Höök - 08 aug 2018

Linje Syd för Norrbotniabanan genom Sävar, som Trafikverket förordar, går att förena med kommunens planering. Det samlade yttrande som avgetts av näringslivs- och planeringsutskottet betonar dock att sträckningen ställer särskilda krav på utformning av järnväg och passager.

Yttrandet gäller Järnvägsplan för sträckan Dåva–Gryssjön. Trafikverket har redovisat konsekvenserna av tre genomförbara linjesträckningar i utredningskorridoren genom Sävar, Linje Norr, Linje Central och Linje Syd, och förordat det tredje alternativet.

Kommunen och Trafikverket är överens om att Linje Central skulle ge de bästa förutsättningarna för en fortsatt utveckling av Sävar. Enligt Trafikverket blir den dock dyrare, eftersom dragningen kräver bland annat bro och förbigångsspår i kurva samt flytt av minst en trafikplats. Trafikverket ser också svårigheter att lösa intrången i Sävar Skola.

Annons

Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter
Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter

Bayerska BOB hyr sju Flirts till Berchtesgaden-linjen

"hyrestid upp till 15 år"

Transdevs bayerska dotterbolag, BOB, har tecknat avtal med leasingbolaget Alpha Train för sju...

Annons

Annons