Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 27 2019
Senaste Nytt

Trafikverket initierar ny teknik för järnvägsövergångar

Helt ny teknik: Automatic Level Crossing

Bild: Rejlers
Bild: Rejlers
Publicerad av
Peter Höök - 06 aug 2018

Dagens reläteknik i befintliga järnvägsövergångar ska på sikt fasas ut och ersätts av helt ny teknik: Automatic Level Crossing, ALEX. Den nya tekniken innebär ett förändrat arbetssätt inom järnvägen. Trafikverket kommer att i ett första skede låta projektera 16 pilotanläggningar. Rejlers är en av fyra utvalda leverantörer som tillsammans med Trafikverket kommer att genomföra utvecklingsprojektet.

I Rejlers åtagande ingår att bistå kunden med samtliga spetskompetenser för framtagning av fyra pilotanläggningar. Berörda kompetensområden är bland annat planering, projektering, säkerhetsgranskning, byggplatsuppföljning och ibruktagning. I projektet ingår även att anpassa gällande regelverk och teknisk dokumentation för anläggningarna. 

– Det är ett strategiskt viktigt uppdrag där vår organisation kommer att vara i teknisk framkant, både erfarenhets- och utbildningsmässigt inför nästa skede av projektet när en utrullning av vägskydd i stor skala påbörjas, säger Soma Rostam, affärsledare på Rejlers Sverige.

Uppdraget är ett prestigeuppdrag för Rejlers och ett kvitto på den höga kompetensen inom järnvägsområdet. 

– Jag ser det som en stor möjlighet att bidra med både ny teknik och kompetenstillväxt inom branschen, säger Anneli Amft, divisionschef Infrastructure på Rejlers Sverige.

Annons

Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter
Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter

Bayerska BOB hyr sju Flirts till Berchtesgaden-linjen

"hyrestid upp till 15 år"

Transdevs bayerska dotterbolag, BOB, har tecknat avtal med leasingbolaget Alpha Train för sju...

Annons

Annons