Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 27 2019
Senaste Nytt

Helsingfors Metro utrustas med styrsystemet CATO C-DAS

Kampens metrostation i Helsingfors. Foto: Wikipedia, kredit: Kallerna
Kampens metrostation i Helsingfors. Foto: Wikipedia, kredit: Kallerna
Publicerad av
Markku Björkman - 05 aug 2018

Helsingfors kommunala kollektivtrafikbolag (HKL) har tilldelat Transrail, Sverige och Welado, Finland, ett kontrakt för installering av ett Connected Driver Advisory System (C-DAS) för stadens tunnelbanenät.

HKL strävar efter att minska Metronnätets energiförbrukning med mellan 15-25 procent och öka dess kapacitet med hjälp av CATO C-DAS-systemet, som har utvecklats av Transrail. Elförbrukningen förväntas stiga ytterligare efter slutförandet av västmetrons andra del och genom ökad trafik.

Projektet beräknas vara klart i oktober.

C-DAS-system ger en direkt koppling mellan förarsystemets styrsystem på tåget och trafikledningssystemet (TMS). TMS fastställer tidskrav med avseende på schemaläggning och efterlevnad av tidtabellen, medan DAS definierar den optimala körstilen inom tidskravens gränser. Schemaläggning, routing och uppdatering av hastighetsbegränsningar meddelas automatiskt till tåget i realtid.

   

Annons

Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter
Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter

Bayerska BOB hyr sju Flirts till Berchtesgaden-linjen

"hyrestid upp till 15 år"

Transdevs bayerska dotterbolag, BOB, har tecknat avtal med leasingbolaget Alpha Train för sju...

Annons

Annons