Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 27 2019
Senaste Nytt

Nu går sista tåget mellan Farriseidet och Eidanger

Den 136 år gamla banan ska ersättas med nytt dubbelspår

Foto: Bane Nor
Foto: Bane Nor
Publicerad av
Peter Höök - 03 aug 2018

Sträckan mellan Larvik och Porsgrunn är cirka 35 kilometer. Det öppnade som smalspårig järnväg 1882, och det är fortfarande samma bana som när den byggdes. Spåret fick normal spårvidd 1949 och elektrifierades 1956. Sedan dess har det inte gjorts mycket på denna sträcka utom utbyte av slitna delar av järnvägsanläggningen.

Banchefen Terje Øygarden menar att det är lite sorgligt, men han ser fram emot att ersätta det gamla spåret med nya och moderna dubbelspår. För resenärer är det en bra upplevelse att ta en resa längs Farris, men det är inte effektivt. Tåget har mycket låg hastighet på denna sträcka, medelhastigheten är 58 kilometer i timmen.

– Det har varit en mycket krävande sträcka att hålla öppen för trafik. Kompetenta medarbetare har antagit de utmaningar som har varit att hålla banan öppen när det finns risk för laviner, med felaktiga räls, slitna sliprar och trasiga luftledningar.

Terje Øygarden ser fram emot att få ett helt ny dubbelspår på sträcken. Han och personalen har arbetat med utvecklingsprojektet och ser fram emot att öppna den nya dubbelspårbanan för trafik måndag den 24 september.

Annons

Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter
Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter

Bayerska BOB hyr sju Flirts till Berchtesgaden-linjen

"hyrestid upp till 15 år"

Transdevs bayerska dotterbolag, BOB, har tecknat avtal med leasingbolaget Alpha Train för sju...

Annons

Annons