Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 27 2019
Senaste Nytt

Estniska järnvägens godsvolym ökade med 13 procent i år

Passagerartrafiken på det estniska järnvägsnätet präglades också av en fortsatt tillväxt. Sammantaget använde 3,86 miljoner passagerare tåget i lokala förbindelser, vilket är cirka 8 procent mer än under första halvåret året innan. Antalet personer som använde internationella persontåg under de första sex månaderna ökade i år med cirka 7 procent. Foto: Creative Commons, kredit:OlafPictures
Passagerartrafiken på det estniska järnvägsnätet präglades också av en fortsatt tillväxt. Sammantaget använde 3,86 miljoner passagerare tåget i lokala förbindelser, vilket är cirka 8 procent mer än under första halvåret året innan. Antalet personer som använde internationella persontåg under de första sex månaderna ökade i år med cirka 7 procent. Foto: Creative Commons, kredit:OlafPictures
Publicerad av
Markku Björkman - 03 aug 2018

Statliga estniska järnvägsbolagets godstrafikvolym ökade inom Estlands järnvägsnät med 19,6 procent i år till 1,1 miljoner ton i juni, medan fraktvolymen för första halvåret 2018 ökade med 13 procent till 7,1 miljoner ton.

Det var mest gödningsmedel, mineralbränslen och olja som transporterades på estniska järnvägsnätet, säger bolaget.

Transporter med transitvagnar utgjorde två tredjedelar eller 4,8 miljoner ton av de totala transporterna, som ägde rum på Estlands järnvägsnät under årets första halvår, vilket är 24 procent mer än under samma period år 2017.

- Det accelererande tillväxttempot av godsvolymer är glädjande. Så som det första halvåret har utvecklats hitintills, kan vi nog förutspå en ökning för år 2018 på cirka 14 miljoner ton när det gäller godstransporter inom vårt nationella järnvägsnät, säger Erik Laidvee, VD för Estlands järnvägsbolag, Estonian Railways, i ett pressuttalande.

 

 

Annons

Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter
Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter

Bayerska BOB hyr sju Flirts till Berchtesgaden-linjen

"hyrestid upp till 15 år"

Transdevs bayerska dotterbolag, BOB, har tecknat avtal med leasingbolaget Alpha Train för sju...

Annons

Annons