Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Fjärde järnvägspaketet i EU realiseraas

ERA får utökade befogenheter

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 11 jul 2018

I juni infördes det fjärde järnvägspaketet i EU. Då får den Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA, utökade befogenheter att fatta beslut. Idag tar byrån fram förslag till mer detaljerade regler om järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet. I och med fjärde paketet ska ERA även tillämpa reglerna genom att få fatta beslut om gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag och att godkänna järnvägsfordon och ERTMS marksystem.

Det ansvaret ligger idag på nationella säkerhetsmyndigheter, i Sverige alltså Transportstyrelsen. Medarbetare från Väg och järnväg deltar och bidrar aktivt i arbetet med att ta fram genomförandelagstiftning och andra styrmedel så att de nya reglerna kan börja tillämpas om cirka ett år.

Syftet med de nya reglerna är bland annat att vi ska arbeta mer enhetligt inom EU. Gemensamma regler är ett sätt. Ett annat är att ERA kommer att granska de nationella säkerhetsmyndigheternas arbete och beslutsprocesser, som kallas för NSA övervakning.

Hur samarbetet ska mellan ERA och nationella säkerhetsmyndigheter ska fungera fastställs i samarbetsavtal och i en genomförandeakt om avgifter och utlåning av personal från nationella säkerhetsmyndigheter till ERA.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...