Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Fjärde järnvägspaketet i EU realiseraas

ERA får utökade befogenheter

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 11 jul 2018

I juni infördes det fjärde järnvägspaketet i EU. Då får den Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA, utökade befogenheter att fatta beslut. Idag tar byrån fram förslag till mer detaljerade regler om järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet. I och med fjärde paketet ska ERA även tillämpa reglerna genom att få fatta beslut om gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag och att godkänna järnvägsfordon och ERTMS marksystem.

Det ansvaret ligger idag på nationella säkerhetsmyndigheter, i Sverige alltså Transportstyrelsen. Medarbetare från Väg och järnväg deltar och bidrar aktivt i arbetet med att ta fram genomförandelagstiftning och andra styrmedel så att de nya reglerna kan börja tillämpas om cirka ett år.

Syftet med de nya reglerna är bland annat att vi ska arbeta mer enhetligt inom EU. Gemensamma regler är ett sätt. Ett annat är att ERA kommer att granska de nationella säkerhetsmyndigheternas arbete och beslutsprocesser, som kallas för NSA övervakning.

Hur samarbetet ska mellan ERA och nationella säkerhetsmyndigheter ska fungera fastställs i samarbetsavtal och i en genomförandeakt om avgifter och utlåning av personal från nationella säkerhetsmyndigheter till ERA.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons