Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Fransk-svenskt möte om höghastighetsjärnväg planeras

Två franska höghastighetståg vid stationen. Foto: Creative Commons, kredit: HPGruesen
Två franska höghastighetståg vid stationen. Foto: Creative Commons, kredit: HPGruesen
Publicerad av
Markku Björkman - 10 jul 2018

Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och Frankrikes transportminister Elisabeth Borne enades vid ett möte i Göteborg i juni 2018 om ytterligare steg för att genomföra det fransk- svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar inom transportsektorn.

När det gäller järnväg, har parterna föreslagit, bland annat, att anordna ett fransk-svenskt möte på expertnivå i Stockholm under hösten 2018 om höghastighetsjärnväg för att diskutera det här ämnet utifrån ett strategiskt långsiktigt perspektiv, inräknat den franska sakkunskapen inom området.

Kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn är en prioritering för både Sverige och Frankrike eftersom transporter står för den största delen av koldioxidutsläppen. Sverige har redan satt upp ett mål om att minska de nationella utsläppen från transporter (exklusive flyg) med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Frankrike har uttryckt en ambition om att inga bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas efter 2040. Frankrike har i det här sammanhanget även föreslagit att Sverige ska gå med i Transport Decarbonisation Alliance som samlar länder, städer och företag som målmedvetet agerar för att ta itu med klimatförändringarna.

Ett ytterligare samarbetssektor är uppkopplade och automatiserade fordon – utbyte kring konkreta resultat från franska och svenska tester med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon. Syftet är att utbyta information om bestämmelser, resultat och erfarenheter. Syftet är också att identifiera viktiga lösningar och använda gemensamma tester och testbäddar inom kolonnkörning från och med 2018. Arbetet ska ske tillsammans med berörda intressenter, vilket även inbegriper de mest berörda företagen och klustren.

Källa: Regeringen

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons