Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Tåg på nya spår ska lyfta Mälardalen

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 10 jul 2018

Tack vare Citybanan är det nu möjligt att köra fler tåg till och från Stockholm. Dessutom har landsting och regioner i östra Svealand bildat bolaget Mälardalstrafik, köpt in 33 nya regionaltåg för att bidra till fler tågavgångar och ökad punktlighet. Tågen, som nyligen visades upp på Stockholms centralstation, kallas Mälartåg och börjar rulla under 2019. Ett mål är att köra halvtimmestrafik till/från Stockholm morgon och kväll.

Tågen är tillverkade av Stadler i Schweiz och är tvåvåningståg av DOSTO-modell. Varje tåg kommer att ha över 330 sittplatser med stolar av hög komfort. Alla platserna har wifi, arbetsbord med läslampor och eluttag. Det blir också plats för sex cyklar på varje tåg.

Trafikverket har skapat förutsättningar för halvtimmestrafik genom fyra stora projekt. De är i högsta grad är en framgångsfaktor för Mälartågen: Citybanan, Getingmidjan, Mälarbanan och Svealandsbanan. Samverkan mellan Mälardalstrafik och Trafikverket är avgörande för att kunna utveckla tillgängligheten i östra Svealand på ett hållbart sätt. Med en bättre kommunikation skapas förutsättningar för expansion och utveckling av hela regionen.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons