Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Eltel avyttrar järnvägsverksamhet

Säljer sin norska verksamhet för 1 euro

Foto: Eltel
Foto: Eltel
Publicerad av
Peter Höök - 10 jul 2018

Eltel har tecknat avtal om att avyttra den norska järnvägsverksamheten till Æra AS, ett helägt dotterbolag till Jotunfjell Partners AS.

Eltels järnvägsverksamhet på den norska marknaden omsatte 2017 13,1 miljoner euro med en EBITA om -4,7 miljoner euro. Förvärvsbeloppet uppgår till 1 euro. Förväntad kassaflödespåverkan uppgår till -0,7 miljoner euro och förväntas inträffa under det tredje kvartalet 2018 i samband med transaktionens slutförande.

Försäljningen innebär att samtliga icke-kärnverksamheter, med undantag för slutförande av vissa järnvägskontrakt och utestående garantiåtaganden i den svenska järnvägsverksamheten, sålts i enlighet med den strategiska inriktning som Eltel beslutade om och som offentliggjordes under våren 2017. 
 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons