Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

"Förläng gul tunnelbana, både norrut och söderut"

Förslag från MP

Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting
Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting
Publicerad av
Peter Höök - 10 jul 2018

Miljöpartiet vill utveckla den nya gula tunnelbanelinjen, så att den hänger samman hela vägen från Hagsätra till Danderyds sjukhus eller Madendalen i Sundbyberg. MP-förslaget fogar samman och kompletterar befintliga planer. Idag planeras bara grenar från gröna linjen mellan Odenplan och Arenastaden samt från röda linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö via Liljeholmen. 

– Med en ny tvärförbindelse får hela tunnelbanesystemet en större trafikkapacitet än med de grenar som är planerade idag. Alla delar har diskuterats tidigare och vi har tagit fram ett samlat förslag för den mest optimala utvecklingen, som vi ser det, säger Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Med nuvarande plan får den nya gula linjen tre nya stationer -- Hagastaden, Hagalund och Arenastaden. Trots den nya färgen skulle det bara bli som en ny gren av den befintliga gröna linjen som viker av från Odenplan. Då blir det 4-6 färre tåg i timmen västerut mot Hässelby. Även den nya tunnelbana som ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö skulle bli nya grenar av den befintliga röda linjen från Liljeholmen.

Miljöpartiet vill istället bygga ihop en sammanhängande gul linje, med en ny tunnel mellan Hagalund och Fridhemsplan samt förlängningar både norr- och söderut. En sådan tunnel utreddes i Sverigeförhandlingen och bedömdes inte ha tillräcklig bostadsnytta, men väldigt stor trafiknytta med avlastning av T-Centralen. Med den nya tvärförbindelsen skulle restiderna mellan Danderyds sjukhus och Fridhemsplan minska dramatiskt, från cirka 22-25 till 7-8 minuter.

Från Arenastaden kan den gula linjen fortsätta norrut till Danderyds sjukhus och eller Madendalen i Sundbyberg. En förlängning till Danderyd sjukhus studerades 2014 i vid KTH och föreslogs 2017 av Handelskammaren. Sundbybergs stad har önskat sträckningen till Madendalen (vid Enköpingsvägen). Ena eller båda alternativen är möjliga, så nyttan av nya bostäder, bättre kollektivtrafik och möjlig finansiering bör utredas.

En förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö, har diskuterats sedan 1960-talet. Den skulle ge bättre tvärförbindelser i Söderort, underlätta byten till pendeltåg och avlasta centrala delar av tunnelbanan samt skapa förutsättningar för utveckling i stadsdelarna Älvsjö, Hagsätra och Högdalen.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons