Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

EIB-lån på 450 miljoner euro till holländsk tågoperatör

Coradia Stream har konstruerats och tillverkats av den franska tillverkaren av rullande materiel, Alstom, för regional trafik. Både det nederländska järnvägsbolaget Nederlandse Spoorwegen -NS och det italienska järnvägsföretaget Trenitalia har beställt tåg från denna serie. Foto: Wikipedia, kredit: No-spam2
Coradia Stream har konstruerats och tillverkats av den franska tillverkaren av rullande materiel, Alstom, för regional trafik. Både det nederländska järnvägsbolaget Nederlandse Spoorwegen -NS och det italienska järnvägsföretaget Trenitalia har beställt tåg från denna serie. Foto: Wikipedia, kredit: No-spam2
Publicerad av
Markku Björkman - 09 jul 2018

Europeiska investeringsbanken har beviljat ett lån på 450 miljoner euro för att stödja den nederderländska statliga järnvägsoperatören NS:s beställning av 79 stycken nya generations elektriska InterCity-tåg. Den totala kostnaden för inköpet uppgår till 800 miljoner euro.

Tågordern som består av 49 Alstoms Coradia Stream-fordon och 30 stycken åtta-vagns- IC-NG-enheter beställdes i juli 2016 och förväntas starta trafiken på sträckorna Amsterdam - Rotterdam - Breda och Den Haag - Eindhoven från och med 2021.

- Dessa nya tåg kommer att vara ett välkommet tillägg till de redan utmärkta rullande materielen som holländska pendlare och turister från hela världen njuter av dagligen, säger Vazil Hudak, EIB: s vice ordförande med ansvar för transport den 29 juni.

Enlig Hudah "är banken verkligen stolt över att kunna fortsätta sin relation med tågoperatören NS genom att främja utvecklingen av nästa generations tåg som snart kommer att transportera passagerare på det nederländska järnvägsnätet."

Källa: Railway Gazette

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons