Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Stärker brandsäkerheten i tunnelbanan

SL inventerar brandskyddet i tunnelbanan

Foto: Markus Hallberg
Foto: Markus Hallberg
Publicerad av
Peter Höök - 09 jul 2018

Just nu genomför SL en omfattande inventering av brandskyddet i tunnelbanan. Utifrån denna genomför vi en rad åtgärder. På några stationer behöver delar av brandskyddet stärkas omgående.

När stationerna på Gröna och Röda linjen byggdes på 1950-talet gällde andra normer än idag. Nu är dessutom belastningen betydligt större med fler resenärer och tätare trafik, vilket också ställer större krav på utrymningsvägar och brandskyddet i stort. Därför går SL systematiskt igenom och provar brandskyddet på tunnelbanans stationer och åtgärdar de brister som finns. De flesta åtgärder är enkla, som placering av återvinningskärl, komplettering av vägledande markeringar och otäta genomföringar i brandcellsgränser.

På en del stationer finns avancerade brandlarmsystem som vid utlöst brandlarm ska sända signaler till hissar, dörrar och fläktar på stationen, liksom till tunnelbanans trafik- och driftledning. På Zinkensdamm och Aspudden finns brister i hur systemen kommunicerar med varandra och att åtgärda detta har högsta prioritet.

– Att det finns brister i brandsäkerheten kan låta alarmerande, men resenärernas säkerhet äventyras inte, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör på SL. Utrymningslarmen på stationerna fungerar, men vi måste säkra hur brandlarmen kommunicerar med övriga system och styrfunktioner. Under tiden som arbetet pågår har vi extra personal på plats för att övervaka säkerheten.

På några stationer, bland annat Midsommarkransen och Zinkensdamm, behöver utrymningskapaciteten ökas. Det innebär att på Zinkensdamm tas barnvagnsrampen i trappan från gatan bort.

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...