Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Stärker brandsäkerheten i tunnelbanan

SL inventerar brandskyddet i tunnelbanan

Foto: Markus Hallberg
Foto: Markus Hallberg
Publicerad av
Peter Höök - 09 jul 2018

Just nu genomför SL en omfattande inventering av brandskyddet i tunnelbanan. Utifrån denna genomför vi en rad åtgärder. På några stationer behöver delar av brandskyddet stärkas omgående.

När stationerna på Gröna och Röda linjen byggdes på 1950-talet gällde andra normer än idag. Nu är dessutom belastningen betydligt större med fler resenärer och tätare trafik, vilket också ställer större krav på utrymningsvägar och brandskyddet i stort. Därför går SL systematiskt igenom och provar brandskyddet på tunnelbanans stationer och åtgärdar de brister som finns. De flesta åtgärder är enkla, som placering av återvinningskärl, komplettering av vägledande markeringar och otäta genomföringar i brandcellsgränser.

På en del stationer finns avancerade brandlarmsystem som vid utlöst brandlarm ska sända signaler till hissar, dörrar och fläktar på stationen, liksom till tunnelbanans trafik- och driftledning. På Zinkensdamm och Aspudden finns brister i hur systemen kommunicerar med varandra och att åtgärda detta har högsta prioritet.

– Att det finns brister i brandsäkerheten kan låta alarmerande, men resenärernas säkerhet äventyras inte, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör på SL. Utrymningslarmen på stationerna fungerar, men vi måste säkra hur brandlarmen kommunicerar med övriga system och styrfunktioner. Under tiden som arbetet pågår har vi extra personal på plats för att övervaka säkerheten.

På några stationer, bland annat Midsommarkransen och Zinkensdamm, behöver utrymningskapaciteten ökas. Det innebär att på Zinkensdamm tas barnvagnsrampen i trappan från gatan bort.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons