Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

MTR-koncernen på plats i Almedalen

Foto: MTR Express
Foto: MTR Express
Publicerad av
Christer Wiik - 02 jul 2018

Även i år är järnvägsföretaget MTR på plats i Almedalen för att delta i seminarier och rundabordssamtal. I år fokuserar bolaget på järnvägens utbyggnad, trygghet, inkluderande arbetsmarknad och hållbar samhällsbyggnad - både i Sverige och Norden.

MTR är ett av världens ledande järnvägsföretag som utvecklar kollektivtrafik, järnväg och stadsmiljöer. MTR Nordic är moderbolag till företagen MTR Tunnelbanan, MTR Express, MTR Pendeltågen och MTR Tech.

Några programpunkter där MTR medverkar:
Måndag 2 juli
Hur kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet?
Cornelis Harders, Infrastrukturchef MTR Nordic medverkar.
Tid: 11.00-12.00
Plats: ”Spegelsalen” Clarion Wisby Hotell , Strandgatan 6

Så här skapar vi en tryggare kollektivtrafik
Emma Stenholm, Trygghetschef MTR Nordic och Caroline Ottosson, VD SL medverkar.
Tid: 13.30-14.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1

 

Ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer
Emma Stenholm, Trygghetschef MTR Nordic medverkar.
Tid: 15.30-16.15
Plats: Westanders trädgård, Södra Kyrkogatan 13

 

Tisdag 3 juli
Den trygga staden – ABC 2.0 till ABC 4.0
MTR står tillsammans med WSP, Skanska och Scania bakom initiativet Activity Based City.
Under seminariet presenteras resultat från det Hackathon som under två dagar hölls i MTR:s tält under Järvaveckan där unga deltagare gav sin syn på morgondagens städer.
Andreas Jensen, Affärsutvecklingsdirektör MTR Nordic medverkar.
Tid: 11.00-12.00
Plats: Skanskas trädgård, Rostockergränd 4

Hur ska elever lära sig att det finns många spännande jobb?
Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen medverkar.
Tid: 15.30-16.10
Plats: Skeppredarens rum Scandic Hotell Villa Manhem

Torsdag 5 juli
Trygghet i kollektivtrafiken
Emma Stenholm, trygghetschef MTR medverkar.
Tid: 11.00-11.45
Plats: Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen H536

 

Fredag 6 juli
Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer
Emma Stenholm, trygghetschef MTR medverkar.
Tid: 13.30-14.30
Plats: L22 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

 

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons