Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

VR Transpoint förvärvar 200 nya godsvagnar

Publicerad av
Markku Björkman - 29 jun 2018

Tågoperatören VR Transpoint reagerar på den växande efterfrågan på skogsprodukter genom att förvärva 200 nya öppna godsvagnar av råvarutyp. Dessutom innehåller investeringen en köpoption på ytterligare 100 nya öppna godsvagnar.

Investeringen kommer att medföra en hel del extra vagnkapacitet under säsongen 2018-2019. Ungefär hälften av vagnarna kommer att levereras i slutet av året och resten i första delen av 2019.

 - Omfattande transporter av hushållsavfall, som också pågår under hela året förväntas fortsätta. Med den kapacitetsökningen, som investeringen på nya vagnar ger upphov till, kommer vi att kunna svara bättre på skogsindustrins växande behov, säger Martti Koskinen, VD för VR Transpoint.

 

 

Annons

Annons

Annons

DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB
DB:s ICE-tåg anländer till Bryssel. DB genomgår för närvarande i en finansiell- och en prestationskris. Medan omsättningen under första halvåret 2018 ökade med 2,3 procent till 21,5 miljarder euro, sjönk Ebit med 17,4 procent till 974 miljoner euro och DB: s vd Richard Lutz räknar med sig att helårsresultatet ligger långt under målet. Foto: DB

Tuffa tyska järnvägspolitiska beslut förväntas

"avyttring nästa steg"

Den tyska regeringen kan bli tvungen att fatta en rad tuffa beslut om Deutsche Bahn, DB:s, framtida...