Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, nov, 18 2018
Senaste Nytt

VR Transpoint förvärvar 200 nya godsvagnar

Publicerad av
Markku Björkman - 29 jun 2018

Tågoperatören VR Transpoint reagerar på den växande efterfrågan på skogsprodukter genom att förvärva 200 nya öppna godsvagnar av råvarutyp. Dessutom innehåller investeringen en köpoption på ytterligare 100 nya öppna godsvagnar.

Investeringen kommer att medföra en hel del extra vagnkapacitet under säsongen 2018-2019. Ungefär hälften av vagnarna kommer att levereras i slutet av året och resten i första delen av 2019.

 - Omfattande transporter av hushållsavfall, som också pågår under hela året förväntas fortsätta. Med den kapacitetsökningen, som investeringen på nya vagnar ger upphov till, kommer vi att kunna svara bättre på skogsindustrins växande behov, säger Martti Koskinen, VD för VR Transpoint.

 

 

Annons

Annons

Annons