Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

VR Transpoint förvärvar 200 nya godsvagnar

Publicerad av
Markku Björkman - 29 jun 2018

Tågoperatören VR Transpoint reagerar på den växande efterfrågan på skogsprodukter genom att förvärva 200 nya öppna godsvagnar av råvarutyp. Dessutom innehåller investeringen en köpoption på ytterligare 100 nya öppna godsvagnar.

Investeringen kommer att medföra en hel del extra vagnkapacitet under säsongen 2018-2019. Ungefär hälften av vagnarna kommer att levereras i slutet av året och resten i första delen av 2019.

 - Omfattande transporter av hushållsavfall, som också pågår under hela året förväntas fortsätta. Med den kapacitetsökningen, som investeringen på nya vagnar ger upphov till, kommer vi att kunna svara bättre på skogsindustrins växande behov, säger Martti Koskinen, VD för VR Transpoint.

 

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons