Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Eneroth ville inte ge besked om Sydostlänken

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Jann Lipka / Regeringskansliet
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Jann Lipka / Regeringskansliet
Publicerad av
Christer Wiik - 16 maj 2018

Nyligen var Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på besök i Blekinge. Under dagsturen besökte statsrådet bland annat ett åkeri i Olofström, mötesplatsen NetPort Science Park samt företaget Storegate i Karlshamn. Under besöket uttalade sig även Eneroth om järnvägsinvesteringar i regionen, däribland Sydostlänken. ”Jag får ännu inte ge några besked om enskilda objekt i infrastrukturplanen” sade han till tidningen Sydöstran.

Järnvägssträckan Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana, även kallad Sydostlänken, har utretts för framtida tågtrafik. Enligt Trafikverkets ställningstagande så skulle Sydostlänken ge positiva effekter för näringslivet och skapa goda kommunikationer från norra Sverige och Göteborg, till Blekinge och vidare ut till östra Europa och Asien.
Godstrafikprognoserna som ligger till grund för utredningen kring nyttan av Sydostlänken innehåller osäkerheter, men visar ändå på den potential som Sydostlänken kan innebära. Trafikverket bedömer därför att projektets genomförande bör prövas vid nästkommande planöversyn.
Men om Sydostlänken är med i infrastrukturplanen är ännu oklart. 
- Regeringen vet mycket väl om önskemålen när det kommer till Sydostlänken, och jag känner till frågan mycket väl. Det kommer ett besked inom någon vecka, sade Tomas Eneroth till Sydöstran vid sitt Blekingebesök den 15 maj.  
Källor: Regeringen, Trafikverket, Sydöstran

 

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons