Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Polen och Litauen samarbetar om gränsöverskridande godstrafik

Mockava intermodala godsterminal nära stadens järnvägsstation och vid den litauisk- polska gränsen, omfattar 40 hektar tomt, lämplig för godshantering på järnväg och andra logistiktjänster. Mockava järnvägsstation är den enda stationen i Litauen, som har direktanslutning till Polens järnvägsnät och fungerar som en port för de baltiska staterna till EU: s järnvägssystem.  Foto:  Moscavas Terminalas
Mockava intermodala godsterminal nära stadens järnvägsstation och vid den litauisk- polska gränsen, omfattar 40 hektar tomt, lämplig för godshantering på järnväg och andra logistiktjänster. Mockava järnvägsstation är den enda stationen i Litauen, som har direktanslutning till Polens järnvägsnät och fungerar som en port för de baltiska staterna till EU: s järnvägssystem. Foto: Moscavas Terminalas
Publicerad av
Markku Björkman - 14 maj 2018

Polens största järnvägstransportör, PKP Cargo och Litauiska järnvägar (LG) tecknade ett omfattande samarbetsavtal den 10 maj. Båda parterna eftersträvar effektivare och smidigare hantering av gods vid de båda ländernas gränsövergångar.

Vid ett möte i Warszawa kom presidenten för PKP Cargos styrelseordförande, Czesław Warsewicz och LG: s generaldirektör, Egidijus Lazauskas, överens om att de två företagen skulle undersöka möjligheten att använda Mockavas och Kaunas intermodala terminaler i Litauen för att hantera containrar som transporteras från Kina till Polen. Dessutom ska parterna digitalisera fraktdokument och börja använda sig av CIM-meddelanden för gods som har EU som destination.

- Att upprätthålla operativa kontakter gör det lättare att lösa problem och förbättra kvalitén för vår verksamhet, samtidigt som vi hanterar belastningar när det gäller gränsöverskridande trafik vid övergången mellan 1520 millimeters och 1435 millimeters spårvidd, sade PKP Cargos VD, Czesław Warsewicz.

Källa: IRJ

 

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons