Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Dortmund får 24 nya Light-Rail-tåg

Dortmunds nya lätta tunnelbanetåg har fått smeknamnet Vamos efter spanska sångtiteln - Vamos a la playa! Huruvida man kan ta detta spårfordon till playan återstår att se. Foto: HeiterBlick
Dortmunds nya lätta tunnelbanetåg har fått smeknamnet Vamos efter spanska sångtiteln - Vamos a la playa! Huruvida man kan ta detta spårfordon till playan återstår att se. Foto: HeiterBlick
Publicerad av
Markku Björkman - 07 maj 2018

Tyska Dortmunds kollektivtrafikföretag DSW21 har undertecknat avtal med ett konsortium, som består av företagen HeiterBlick och Kiepe Electric om leverans av 24 nya "Vamos" LRV- tågsätt (Light Rail Vehicle) för stadens tunnelbana.

Vagntypen har ett så kallat högt golv. Dessutom innehåller kontraktet, som uppgår till 195 miljoner euro, också en genomgående modernisering av de 64 befintliga spårfordonen.

Den nuvarande spårvägsflottan, som endast delvis färdas under jorden och som används på Stadtbahn-linjerna U41, U42, U45, U46, U47 och U49 omfattar 64 fordon av typen B80-C och 10 B100.

43 stycken LRV-fordon med sex axlar respektive 21 enheter med åtta axlar av typ B80-C kommer att byggas om, medan B100 kommer att tas ur trafik. Genom införandet av nya LRV, kommer den totala flottans storlek att öka till 88 fordon.

Företaget HeiterBlick kommer att ansvara för mekaniska komponenter, medan Kiepe Electric kommer att ställa elsystem till förfogande, inklusive projektplanering, leverans, montering och idrifttagning.

DSW21 säger att både de moderniserade B80-C och de nya LRVs: tågen kommer att ha identisk interiör och oförändrad utsida. Med undantag för det trefasiga drivsystemet som valts för de nya tågen, kommer både nya och renoverade LRVs att vara utrustade med identiska elsystem.

För att säkerställa att delar kan bytas utan problem mellan de två typerna, kommer Kiepe Electric att bygga prototypfordon för varje delprojekt.

Alla fordon kommer att vara utrustade med effektiv värmeisolering och dubbelglasfönster, ett optimerat HVAC-system, luftkonditionerade förarhytter och förbättrad tillgänglighet för passagerare med nedsatt rörlighet. På befintliga fordon sänks golvet med 2 cm och ett pneumatiskt sänkningssystem bidrar till att golvhöjden kan reduceras vid behov med ytterligare 3 cm vid stationer.

Leveranserna av de nya tunnelbanetågen kommer att starta 2020 och monteringen sker på HeiterBlicks anläggning i Leipzig.  Fordonen kommer att inleda trafiken från 2021 och framåt.

Källa: IRJ

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons