Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Öppnar digitalt verklighetslabb för järnväg

Trafikverket arbetar för ökad digitalisering i järnvägssystemet

Foto: LTU
Foto: LTU
Publicerad av
Peter Höök - 16 apr 2018

Verklighetslabb digital järnväg, förkortat VDJ, testar och utvecklar nya idéer och prototyper tillsammans med problem- och behovsägare. Koncept och idéer som testas i VDJ ska vara relaterade till utveckling och demonstration av digitala informationslösningar för järnvägstransporter, drift och underhåll som testas av utförare och slutanvändare, baserat på Trafikverkets data och information.

– Det handlar om lösningar som för resenärer med beslutsstöd via mobilapplikationer eller smartare sätt att bedöma järnvägssystemets tillstånd, vilket ger inspel till ett mer optimerat underhåll av både fordon och infrastruktur. Det kan också röra sig om andra lösningar som operatörer eller entreprenörer kan nyttja för att effektivisera sin verksamhet, säger projektledare Peter Söderholm på Trafikverket.

Under projekttiden omfattar VDJ Malmbanan och Haparandabanan som tillsammans med trafikcentralen i Boden utgör en del av "Testbädd järnväg i Sverige". Utöver de fysiska anläggningarna inbegriper VDJ även delar av Trafikverkets regionkontor i Luleå, som har bred och djup kunskap inom järnväg, Järnvägstekniskt centrum, JVTC, som bistår med forsknings- och utbildningsresurser, samt eMaintenance LAB som har resurser och kompetens för utveckling av innovativa lösningar för informationslogistik. Erfarenheter och lösningar från projektet kommer att implementeras genom en förvaltande organisation med nationellt perspektiv, organisation och fysisk anläggning.

Som komplement till VDJ, där utveckling och test sker i skarp järnvägsdrift, finns två provplatser som bedrivs i testmiljö eller i laboratorium. Dessa platser är Trafikverksskolan i Ängelholm (bana, el, signal och tele) samt Borlänge (relätest). Dessutom pågår andra kompletterande initiativ, till exempel etableringen av ett nationellt testcenter samt en provsträcka på Södra stambanan, där fokus är trafikledning. Plattformen för VDJ byggs nu upp och beräknas bli överlämnad till förvaltning under 2019. Projektet samfinansieras av Trafikverket och Vinnova.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...