Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 21 2019
Senaste Nytt

Målbilden för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet fastställd

Spårvägstrafiken delas upp

Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson.
Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson.
Publicerad av
Peter Höök - 11 apr 2018

Den 10 april beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, som den sista av flera instanser, att anta Koll2035 – målbilden för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. Nu fortsätter arbetet med att förverkliga målbilden, vilket ska ge nya trafikslag, nya förbindelser mellan stadsdelar, snabbare resor och plats för fler i kollektivtrafiken.

Sedan 2014 har Västra Götalandsregionen, tillsammans med Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun, arbetat med att ta fram en gemensam målbild för framtidens kollektivtrafik i området. Den behövs eftersom området beräknas ha 200 000 fler invånare och 100 000 fler arbetstillfällen år 2035. Förslaget bygger bland annat på Medborgardialogen Next Stop 2035, som genomfördes hösten 2015 och en bred remiss under 2016.

I målbilden finns flera förslag till satsningar, till exempelattspårvagnstrafiken delas upp i två koncept: Stadsbana som trafikerar längre stråk där spårvägen normalt går på egen banvall och har längre mellan hållplatserna. Angereds-, Bergsjö-, Länsmansgårds-, Frölunda- och även Mölndalsbanan håller redan stadsbanestandard i långa stycken. Spårvagnslinjer trafikerar övriga, något kortare stråk.

Annons

Annons

Annons