Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 21 2019
Senaste Nytt

Regeringen äskar medel för järnvägsutbyggnader

Investeringar på över en halv miljard kronor

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 09 apr 2018

Under 2017 öppnade EU för nya ansökningar från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Tre järnvägsprojekt ingår, Malmö-Lund, samt delsträckor på Ostkustbanan och den planerade Norrbotniabanan. Järnvägsprojekten är beslutade sedan tidigare och redan påbörjade. På projektlistan finns också de utlovade bidragen för ERTMS-upprustning av lok.

I september-oktober förväntas det bli klart vilka projekt EU bestämmer sig för att ge bidrag till.

Ansökningarna gäller fyrspår på järnvägen Malmö - Lund, sträkan Flackarp-Arlöv, totalt: 199 miljoner euro, dubbelspår på järnvägen Gävle - Sundsvall, sträckan Stångå-Dingersjö, nytt spår Gävle hamn, totalt: 98 miljonere euro samt Norrbotniabanan, enkelspår Umeå - Dåva, totalt: 134 milj euro.

Annons

Annons

Annons