Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Geotekniska undersökningar längs järnvägssträckan Ängelholm-Helsingborg

Helsingborg C. Foto: Christer Wiik
Helsingborg C. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 13 mar 2018

Nästan hela Västkustbanan är nu utbyggd med dubbelspår. Men sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg återstår. För att veta mer om vilka hänsyn som måste tas i bygget av det nya dubbelspåret, utför Trafikverket och Sweco nu ytterligare mark och miljöundersökningar längs den aktuella sträckan. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

Trafikverkets konsult Sweco kommer med början under mars och april månad göra kompletterande markundersökningar (geoteknik, grundvatten, markmiljö) och mätarbete för att Trafikverket ska få ett så bra underlag som möjligt inför den planerade byggnationen.

Resultatet av undersökningarna kommer att ingå i det underlag som presenteras inför upphandlingen av den entreprenör som ska bygga dubbelspåret.
Enligt Trafikverket så omfattar undersökningarna borrningar och provtagningar som utförs med bandgående borrbandvagnar som manövreras av fältpersonal.

Arbetet utförs med försiktighet för att undvika skador och berört markområde kommer återställas. I några av provpunkterna kommer man att placera brunnar eller rör för att vi ska kunna utföra mätningar och avläsningar vid senare tillfällen. Innan undersökningarna börjar sker utsättning av ledningar inom det allmänna ledningsnätet, undersökningspunkterna sätts ut, mäts in och markeras med färgmarkerade pinnar.

Undersökningarna kommer att utföras i etapper och eventuella kompletteringar kan behöva göras till och med december, meddelar Trafikverket.
Källa: Trafikverket

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...