Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Kollektivtrafiken ökar i Västra Götaland

Spårvagn i centrala Göteborg. Foto: Christer Wiik
Spårvagn i centrala Göteborg. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 06 mar 2018

Fler än någonsin väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med bil. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern för 2017, som nu har släppts. En tredjedel av personresorna i hela Västra Götaland och mer än fyra av tio personresor i Göteborgsregionen, görs nu med kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikbarometerns siffror för 2017 visar att marknadsandelen för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen låg på 42 procent vid årsskiftet, jämfört med personresor med bil. Det är en ökning med sju procentenheter, jämfört med 2013 då trängselskatten infördes.Motsvarande siffra för Västra Götaland som helhet är 33 procent, vilket är en ökning med fem procentenheter på fem år.
Sedan 2012, då Västra Götalandsregionen blev kollektivtrafikmyndighet och tog över ägandet av Västtrafik, har Västra Götalandsregionen gjort kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken för att nå en ökad marknadsandel. Åtgärder som begränsar biltrafik och samtidigt underlättar framkomligheten för kollektivtrafiken har gjorts tillsammans med kommuner och med staten. Exempel på sådana åtgärder är nya busskörfält och prioritet för kollektivtrafik. Dessutom har biljettköp förenklats genom Västtrafik To Go.

Resandet har ökat med alla trafikslag, men snabbast ökningstakt har vi i regiontågstrafiken. Sedan 2007 har resandet nästintill fördubblats. Bland satsningarna för ett ökat resande med regiontågen, kan nämnas bland annat nya tåg och ny järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Att fler väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med bil är av stor vikt, inte minst när Göteborgsområdet står inför stora infrastruktursatsningar och ombyggnationer som påverkar framkomligheten.

Fakta – Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken i Västra Götaland

 • Enligt regionens målbild för tåg ska antalet tågresor tredubblas och vara 130 000 per dag år 2035. På tio år har vi uppnått nästan en fördubbling. För att möta ett fortsatt ökat resande krävs kraftfulla satsningar på järnvägen och Västra Götalandsregionen har beslutat att investera i ett 40-tal nya tåg.
   
 • Den beslutade järnvägstunneln under Göteborg, Västlänken, är en viktig pusselbit i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Den möjliggör ett fortsatt ökat resande med pendel- och regiontåg, eftersom den avlastar Göteborg Central och ökar kapaciteten kraftfullt. Samtidigt fördelas kollektivtrafiken vid Drottningtorget och Brunnsparken bättre, eftersom byten till och från tåg blir möjliga vid nya stationer i Haga och vid Korsvägen.
   
 • Inom ramen för Sverigeförhandlingen satsas sju miljarder kronor på infrastruktur för kollektivtrafik i Göteborgsområdet - bland annat ny spårväg, ny älvförbindelse och linbana. Staten står för ungefär hälften av finansieringen, resten kommer från Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Slutligt beslut tas av regeringen senare i vår, i samband med nationell transportinfrastrukturplan. Läs mer om satsningarna och vad som mer planeras för stadstrafiken i framtidens Göteborg, Mölndal och Partille på nextstop2035.se.
   
 • Inom den regionala planen för infrastrukturinvesteringar finns drygt 1,3 miljarder avsatta till ytterligare investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken i hela Västra Götaland.
   
 • Även i Västra Götalands större kommuner är en fortsatt satsning och utveckling på tågtrafiken en viktig pusselbit för att städerna ska växa och förtätas, och för att invånarna ska kunna pendla på ett hållbart sätt till arbete och studier. Planer finns eller är under framtagande för framtidens kollektivtrafik i de största regionala pendlingsnaven - Borås, Skövde, Trollhättan och Vänersborg samt Uddevalla.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...