Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Nu börjar Tvärbanan byggas ut till Kista

Stockholms snabbspårvägssystem, Tvärbanan. Foto: Christer Wiik
Stockholms snabbspårvägssystem, Tvärbanan. Foto: Christer Wiik
Karta över Tvärbanan, med befintliga spår och utbyggnadsstrategi. Karta: SLL
Karta över Tvärbanan, med befintliga spår och utbyggnadsstrategi. Karta: SLL
Publicerad av
Christer Wiik - 20 feb 2018

Nu har det första spadtaget tagits för Tvärbanans utbyggnad till Kista och Helenelund. ”Det här är en efterlängtad satsning som många talat om, många pekat ut som viktig och vi nu gemensamt levererar. Det är politik när den är som bäst. När samförstånd föder vilja till ansvar. När vi brett samlas för att åstadkomma något konkret för människor, för kollektivtrafiken, bostadsbyggandet och hela Stockholmsregionen” säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, i ett pressmeddelande från Moderaterna. 

 Utbyggnaden ska lägga grund för kapacitetsstark kollektivtrafik till både de befintliga och de tiotusentals nya planerade bostäderna samtidigt som den ska bidra till nya, kortare och enklare resor med smartare byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar i en allt mer växande Stockholmsregion.

- Det är viktigt att tvärbanan nu äntligen börjar byggas. För de som redan flyttat in i sin bostad, för det fortsatta bostadsbyggandet och för att skapa ett hållbart samhälle där människor inte är beroende av bilen, säger Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd.

- Stockholm behöver mer spår, både ovan och under jord. Tvärbanan kopplar samman områden, knutpunkter, trafikslag, arbetsplatser och framför allt människor – det skapar nya möjligheter, gör resor kortare och smidigare, och ökar kapaciteten i hela kollektivtrafiken. Dessutom kan spårväg bidra positivt till stadsmiljön och göra kollektivresandet mer attraktivt, säger trafiknämndens vice ordförande Sara Svanström (L).

- Tvärförbindelserna i förorterna är där kollektivtrafiken kan vinna flest stockholmare från bilen. Tvärbanans nya gren är viktig för hela kollektivtrafiken och binder ihop några av länets mest expansiva områden. Spårvägen gör att det blir mer attraktivt att åka kollektivt, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

- Tvärbanans utbyggnad är viktigt för IT- och innovationsklustret i Kista som är en av Stockholms och Sveriges främsta tillväxtmotorer. Bättre resmöjligheter och fler bostäder i närområdet är avgörande för att Kista ska kunna fortsätta växa ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

Fakta

 • Satsningen omfattar 4,9 miljarder kronor
 • Landstinget står för ca 3,3 miljarder kronor
 • Kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna tillsammans för totalt ca 1 miljard kronor
 • Staten via länsplanen för ca 600 miljoner kronor
 • Sträckan är 8 km lång
 • 10 nya hållplatser
 • 20 nya vagnar
 • Ny uppställningshall/depå
 • Restid beräknad till ca 23 min
 • Beräknad trafikstart till Ursvik 2021 och Helenelund 2023
 • Lägger grund för byggandet av ca 16 700 nya bostäder

 

Annons

Annons

Annons