Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Bane Nor presenterar planer för dubbelspår mellan Trondheim och Stjørdal

Järnvägsdirektoratet bestämmer om och när arbetena startar

Bild: Bane Nor
Bild: Bane Nor
Publicerad av
Peter Höök - 08 feb 2018

Planerna på ett dubbelspår mellan Trondheim och Stjørdal innebär byggandet av en lång tunnel mellan Ranheim och Hommelvik och att Ranheims station flyttas till Kruskajordet. Nu ska kommunerna i Trondheim, Malvik och Stjørdal börja behandla förslaget i en konsekvensbedömning. Trondheim och Malvik kommer också att överväga förslaget till en kommunal uppdelningsplan för sträckan Leangen - Hommelvik, där fyra alternativa spår har presenterats.

En kommunal uppdelningsplan innehåller allmänna principer för den framtida utvecklingen av nya dubbeltåg och innefattar val av spårkorridorer. Konsekvensbedömningen beskriver också projektets effekter på miljön och samhället i stort och ger den nödvändiga grunden för att rekommendera valet av en korridor.

– Det är först när kommunerna har antagit de dubbelreglerade regleringsplanerna som det är möjligt att säga exakt hur den enskilda egendomar kommer att påverkas, säger Torun Hellen, projektledare på Bane NOR.

Det är det norska järnvägsdirektoratet som bestämmer om och när man ska börja med arbetet. Byggandet av ett nytt dubbelspår är inte en prioritet i den Norska nationella transportplanen för perioden 2018-29.

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons