Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Ny app kan möjliggöra gränslös kollektivtrafik i Sydsverige

Foto: Hallandstrafiken
Foto: Hallandstrafiken
Publicerad av
Christer Wiik - 08 feb 2018

Andreas Almquist, vd för Hallandstrafiken blickar fram mot ett enklare resande över länsgränserna. Med en och samma mobilapp. ”Vi jobbar i första hand tillsammans med trafikbolagen i Kronoberg, Jönköping och Kalmar för att få fram en gemensam mobilapp för resande i södra Sverige. Men vi sneglar förstås även på Västtrafik och Skånetrafiken. Vi delar tanken på ett gränslöst förenklat resande och från nästa sommar, 2019, ska det fungera, säger Almquist.

Problemet är egentligen inte att kunna köpa en länsöverskridande biljett i en ny mobilapp. Utmaningen ligger i tidtabellerna och att kunna söka på olika resor, i flera län.
-Man måste ju kunna söka på en resa från till exempel Halmstad till Borås och då måste en ny mobilapp först kunna söka alla resor, både från Västtrafik och Hallandstrafiken och sedan erbjuda rätt biljett. Den utmaningen har vi inte riktigt löst än, liksom till exempel alla detaljer kring transaktionerna mellan länen, säger Andreas Almquist.

 

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons