Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Ny järnvägslänk till Billund

Gör det möjligt att anknyta till Billund flygplats

Foto: Banedanmark
Foto: Banedanmark
Publicerad av
Peter Höök - 06 feb 2018

Bandeanmark undersöker möjligheten av en ny järnvägslänk till Billund, där tre olika sträckningar är föreslagna. Planerna gör det möjligt att anknyta till Billund flygplats, Billund stad / Legoland och samtidigt förbättra kollektivtrafiken i området. Beroende på vilken lösning som väljs, måste cirka 15-20 kilometer nya enkelspår spår byggas, liksom två eller tre nya stationer.

Projektet har tidigare varit föremål för offentligt samråd i den så kallade konceptfasen. Därefter har MKB-bedömningar av olika linjedragningar gjorts. Samrådsperioden har just börjat och det finns möjlighet att kommentera planerna fram till den 11 mars.

– Vi vill höra från alla som har kommentarer eller input till projektet. Det är vår erfarenhet att det alltid finns användbar kunskap och viktig information i de svar vi får. Och både på Banedanmarks hemsida och på de medborgarmöten vi håller i Billund och Jelling finns det en chans att bli få ytterligare information om projektet innan vi ger sina kommentarer, säger Betina Lose, sektionschef på Banedanmark.

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons