Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Han ska få SJ att expandera i Norden

- Det ska bli fantastiskt utmanande och spännande att få vara en del av att ta SJ utanför Sveriges gränser och befästa SJs roll som en ledande tågoperatör i norra Europa, säger Thomas Silbersky. Foto: SJ
- Det ska bli fantastiskt utmanande och spännande att få vara en del av att ta SJ utanför Sveriges gränser och befästa SJs roll som en ledande tågoperatör i norra Europa, säger Thomas Silbersky. Foto: SJ
Publicerad av
Christer Wiik - 05 feb 2018

SJ:s marknads- och försäljningsdirektör Thomas Silbersky tillträder en ny befattning som Senior Vice President och direktör för internationella affärer på SJ från och med 15 februari 2018. Thomas Silbersky kommer att ansvara för att etablera SJ utanför Sverige, inledningsvis med fokus på Norden och då i första hand Norge och Danmark, men på sikt även Finland. Tjänsten som direktör för internationella affärer är helt ny på SJ och är ett led i att utveckla affären på den nordiska marknaden. 

- Satsningen på upphandlad trafik på de nordiska marknaderna är en viktig del i SJs expansionsplaner och att lyckas med SJ:s strategiska plan till 2040, säger SJ:s vd Crister Fritzson.

- Det ska bli fantastiskt utmanande och spännande att få vara en del av att ta SJ utanför Sveriges gränser och befästa SJ:s roll som en ledande tågoperatör i norra Europa, säger Thomas Silbersky.
Thomas Silbersky har en bakgrund innan SJ som nordisk ansvarig inom livsmedelsföretagen Rynkeby och Nestle, och har stor erfarenhet av att etablera verksamhet i de nordiska länderna.
Källa: SJ 

 

 

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons