Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Tågoperatörerna arrangerade rundabordssamtal för branschen

Syftet med rundabordssamtalet var att visa på hur järnvägen kan bidra till 2030-målet och specifikt hur godstrafiken på järnväg skulle kunna ökas med 100 procent. Foto: Green Cargo
Syftet med rundabordssamtalet var att visa på hur järnvägen kan bidra till 2030-målet och specifikt hur godstrafiken på järnväg skulle kunna ökas med 100 procent. Foto: Green Cargo
Publicerad av
Christer Wiik - 05 feb 2018

Nyligen arrangerade Branschföreningen Tågoperatörerna ett rundabordssamtal i Trafikutskottet med ett tjugotal tågoperatörer och transportköpare från godsbranschen. Utgångspunkten var den studie som genomförts tillsammans med konsultföretaget Clearmaker om transportsystemet klarar sitt bidrag till de ambitiösa klimatmålen, det vill säga en 70-procentig minskning av CO2-utsläppen till 2030. Syftet med rundabordssamtalet var att visa på hur järnvägen kan bidra till 2030-målet och specifikt hur godstrafiken på järnväg skulle kunna ökas med 100 procent. Det skriver Tågoperatörerna i ett nyhetsbrev.

Tågoperatörerna skriver vidare: Rundabordssamtalet skapade förståelse för järnvägens möjligheter och genererade en lång lista med förslag. Konkreta infrastrukturåtgärder och underhållssatsningar finns att vidta på kort sikt, liksom införande av styrmedel som miljökompensation och omlastningsstöd till kombitrafiken.
Insikten växer dock fram att det behövs ett genomgripande strategiskt arbete som måste börja nu, det vill säga en process för att transportbranschen ska enas och lämna alla de bidrag som branschen själv kan och bör lämna. Järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft för att möjliggöra ökad överflyttning av gods från väg till järnväg står i centrum. Kopplat till detta har vi också under veckan kompletterat dialogen med Näringsdepartementet och Fossilfritt Sverige inom ramen för utvecklingen av konkreta inslag i regeringens godsstrategi.
Läs mer: www.tagoperatorerna.se

 

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons