Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Caf levererar 26 spårvagnar till Budapest

CAF:s Urbos 3 i Besançon. Photo: Wikimedia, Kredit: Roehrensee
CAF:s Urbos 3 i Besançon. Photo: Wikimedia, Kredit: Roehrensee
Publicerad av
Markku Björkman - 02 feb 2018

Spanska CAF ska leverera ytterligare 26 spårvagnar till staden Budapest enligt ett kontrakt som företaget undertecknade nyligen med BKK (Budapesti Közlekedési Központ), som ansvarar för stadens transportsystem.

Kontraktet omfattar tillverkning och leverans av 2 olika spårvagnstyper: 21 så kallade femmodulsspårvagnar och 5 stycken niomodulvagnar.

Vad menas med moduler? Moderna spårvagnar består oftast av fem till sju vagnskorgar (moduler), som sitter ihop med leder i varandra. Tre eller fem av modulerna har hjul, de övriga är upphängda däremellan. Dessa så kallade multileds- spårvagnar kan få ökad kapacitet genom ytterligare korgmoduler, varefter behov uppstår och infrastruktur, som hållplatser och spårlängder, tillåter.

Leveransen av de första enheterna förväntas starta från och med februari 2019. Kontraktet är värt cirka 55 miljoner euro.

 I mars 2014 tecknade CAF sitt första kontrakt med samma kund, som täckte utbudet av 37 spårvagnsenheter med ett framtida tilläggsalternativ. För några månader senare gjordes ytterligare en beställning på 10 enheter, som sedan sattes in i stadens persontrafik. Därmed uppgick båda transaktionerna tillsammans till över 115 miljoner euro.

Ungerns huvudstad var en av de banbrytande städerna som använde spårvagnar för stadstransporter och har för närvarande ett omfattande spårvagnsnät med nästan 40 linjer, Några med Europas högsta passagerarkapacitet.

De spårvagnar som lanseras för Budapest är baserade på Urbos-plattformen. Dessa två-vägfordon med låga golv har fyra dubbeldörrar på vardera sidan av femmodul- spårvagnar och sju dubbeldörrar i niomodul - spårvagnar. Dessa fordon är konstruerade för att köra på 1435 mm spår med en hastighet på 50 km/h.

De 34 meter långa 5-modul- spårvagnarna kan rymma upp till 326 passagerare, medan de 56 meter långa nio-modul- spårvagnar har en inre volym för upp till 562 passagerare, som är en av de största i världen.

Hela spårvagnsytan ligger på samma nivå, vilket ger enkel åtkomst för personer med nedsatt rörlighet, rullstolsburna och passagerare med barnvagnar, som har två platser till förfogande i varje vagn.

Källa: CAF

 

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons