Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 19 2018
Senaste Nytt

Rail Baltic Estonia fick en ny VD

Riia Sillave, Rail Baltic Estonias nya chef. Foto: Rail Baltic Estonia Oy
Riia Sillave, Rail Baltic Estonias nya chef. Foto: Rail Baltic Estonia Oy
Publicerad av
Markku Björkman - 04 jan 2018

Sedan 15 december leds Rail Baltic Estonia OÜ, ett holdingbolag med ansvar för Rail Baltica-projektet i Estland, av nya VD:n Riia Sillave.

Rail Baltica är en planerad normalspårig järnväg genom Baltikum för snabb transport av personer och gods från polsk-litauiska gränsen till Kaunas, Panevezys, Riga, Pärnu och Tallinn. Helsingfors-Tallinn-tunneln kan anslutas senare till Rail Baltica.
Riia Sillave var en av grundarna av Estlands massaproduktionsanläggning AS Estonian Cell 2004 och ledamot i styrelsen fram till slutet av 2010. År 2012 började hon arbeta som finansdirektör i Heinzel Group, ett papper och massaproduktionsgrupp i Österrike och moderbolaget till Estonian Cell. Där arbetade hon fram till september i år.

- Jag är glad att vara hemma och vara med om att kunna delta i en så viktig process som att skapa en lång och viktig  järnvägslänk till Europa, säger Sillave. 

- Bygget av Rail Baltica har beslutats och ratificerats av de tre baltiska staterna, och mitt jobb är att genomföra projektet.

Enligt Sillave öppnar godstrafikens transfer från väg till järnvägen, utöver positiva miljöaspekter, även nya möjligheter tör de estniska och europeiska industrier.

- Passagerarna kommer också att upptäcka enkelheten och bekvämligheten att resa med tåg på längre sträckor, vilket är vanligt i Centraleuropa, förklarar Sillave. 

- Spårvagnsförbindelsen till Tallinn Airport, som slutfördes och finansierades inom ramen för Rail Baltica, är det första konkreta utmärkta resultatet som gör resan mer bekväm för alla redan idag, säger Sillave.

- Det är positivt att Riia Sillave kommer att kunna tillföra både internationell erfarenhet av projektutveckling, och jag önskar henne framgång, säger Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Kadri Simson.

Det internationella avtalet om Rail Baltica-projektet, som fastställde de allmänna tekniska parametrarna, rutten och tidsfristen för byggandet av Rail Baltica, ratificerades av Riigikogu i juni 2017. Samma år genomfördes en kostnads-nyttoanalys av Rail Baltica, vilken avslöjade att de socioekonomiska fördelarna med projektet uppgår till 16 miljarder euro. År 2017 genomfördes också en miljökonsekvensbedömning med framgång, vilket bl.a. innebar att järnvägssträckan kommer att ha en mycket positiv inverkan på klimatet.

För närvarande pågår planering av platsen för en lastbilstation och bygget av ett kontor för administrering av persontransporter samt värdering av de tekniska analyserna. Studien av Muuga-terminals tekniska och rumsliga behov befinner sig för närvarande i sin sista fas. År 2018 kommer anskaffningar av designarbeten av passagerarterminalerna Ülemiste och Pärnu att offentliggöras. Dessutom kommer Estland i början av 2018 att ta över ordförandeskapet i styrelsen för AS RB Rail, ett lettiskt joint venture.

Källa: Rail Baltica

Annons

Annons

Annons