Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Nya EU-bestämmelser om trafikdata

Foto: Samtrafiken
Foto: Samtrafiken
Publicerad av
Christer Wiik - 29 nov 2017

Digitalisering av transporter spelar en viktig roll för transportverksamhet och hantering av trafikflöden. I strategin för den digitala inre marknaden i EU ses effektiviserande av trafikdata som en drivkraft för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Den delegerade förordning som kompletterar EU-direktivet om tillhandahållande av öppet trafikdata är nu beslutad i samtliga instanser inom EU, och blir verklighet 2019. Det skriver Samtrafiken i ett pressmeddelande.

Den nya trafikdataförordningen specificerar hur vi säkerställer tillgänglighet, utbyte, återanvändning och uppdatering av rese- och trafikdata, och kompletterar direktivet 2010/40 om ”tillhandahållande av multimodala informationstjänster” i Europeiska unionen. Förenklat får EU-länderna nu bättre möjligheter att skapa tjänster som förflyttar människor på ett enkelt och effektivt sätt.

Trafikverket och branschen har förordat Samtrafiken AB som nationell åtkomstpunkt för trafikdata i Sverige. Med erfarenhet som samlingsplats för trafikdata via www.trafiklab.se, och som en del av det Vinnova-finansierade branschprojektet Kraftsamling öppna trafikdata, kommer Samtrafiken att fortsätta utvecklingen av dagens Trafiklab i enlighet med den nu beslutade förordningen. Vi informerar om det fortlöpande arbetet på Samtrafikens hemsida och nyhetsbrev.

Sammanfattning av innehållet i den nya förordningen:
* Förordningen ska införas i nationell lag. EU-staterna har fram till den 1 december 2019 på sig att genomföra de åtgärder som krävs för att anpassa lagstiftningen.
* En nationell åtkomstpunkt för trafikdata skall tillhandahållas. Här ska även berörda myndigheter och operatörer tillhandahålla metadata som beskriver innehållet samt möjliggör en bra åtkomst till data (se nedan instruktion).
* Medlemsstaterna skall granska efterlevnaden av förordningen, kontrollera att de uppgifter som lämnas in är korrekta och löpande rapportera efterlevnad till EU-kommissionen.

EU:s transportmyndigheter, transportoperatörer, infrastrukturförvaltare eller tjänsteutvecklare för anropsstyrd trafik ska även:
* Tillhandahålla statiska data, samt dynamisk data (valfritt) i NeTEx-format eller annat kompatibelt format. I Sverige har beslut tagits om att initialt använda sig av Noptis som format för insamling av data.
* Uppdatera data i förväg där det är möjligt (innan ändringen träder i kraft).
* Tillhandahålla metadata och sökvägar för införande i den nationella åtkomstpunkten.
* Leverera underlag som förklarar hur förordningen efterlevs, om detta efterfrågas av utsedd myndighet.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...