Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, dec, 12 2017
Senaste Nytt

Nya EU-bestämmelser om trafikdata

Foto: Samtrafiken
Foto: Samtrafiken
Publicerad av
Christer Wiik - 29 nov 2017

Digitalisering av transporter spelar en viktig roll för transportverksamhet och hantering av trafikflöden. I strategin för den digitala inre marknaden i EU ses effektiviserande av trafikdata som en drivkraft för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Den delegerade förordning som kompletterar EU-direktivet om tillhandahållande av öppet trafikdata är nu beslutad i samtliga instanser inom EU, och blir verklighet 2019. Det skriver Samtrafiken i ett pressmeddelande.

Den nya trafikdataförordningen specificerar hur vi säkerställer tillgänglighet, utbyte, återanvändning och uppdatering av rese- och trafikdata, och kompletterar direktivet 2010/40 om ”tillhandahållande av multimodala informationstjänster” i Europeiska unionen. Förenklat får EU-länderna nu bättre möjligheter att skapa tjänster som förflyttar människor på ett enkelt och effektivt sätt.

Trafikverket och branschen har förordat Samtrafiken AB som nationell åtkomstpunkt för trafikdata i Sverige. Med erfarenhet som samlingsplats för trafikdata via www.trafiklab.se, och som en del av det Vinnova-finansierade branschprojektet Kraftsamling öppna trafikdata, kommer Samtrafiken att fortsätta utvecklingen av dagens Trafiklab i enlighet med den nu beslutade förordningen. Vi informerar om det fortlöpande arbetet på Samtrafikens hemsida och nyhetsbrev.

Sammanfattning av innehållet i den nya förordningen:
* Förordningen ska införas i nationell lag. EU-staterna har fram till den 1 december 2019 på sig att genomföra de åtgärder som krävs för att anpassa lagstiftningen.
* En nationell åtkomstpunkt för trafikdata skall tillhandahållas. Här ska även berörda myndigheter och operatörer tillhandahålla metadata som beskriver innehållet samt möjliggör en bra åtkomst till data (se nedan instruktion).
* Medlemsstaterna skall granska efterlevnaden av förordningen, kontrollera att de uppgifter som lämnas in är korrekta och löpande rapportera efterlevnad till EU-kommissionen.

EU:s transportmyndigheter, transportoperatörer, infrastrukturförvaltare eller tjänsteutvecklare för anropsstyrd trafik ska även:
* Tillhandahålla statiska data, samt dynamisk data (valfritt) i NeTEx-format eller annat kompatibelt format. I Sverige har beslut tagits om att initialt använda sig av Noptis som format för insamling av data.
* Uppdatera data i förväg där det är möjligt (innan ändringen träder i kraft).
* Tillhandahålla metadata och sökvägar för införande i den nationella åtkomstpunkten.
* Leverera underlag som förklarar hur förordningen efterlevs, om detta efterfrågas av utsedd myndighet.

Annons

Från vänster: Karin Wallin, infrastrukturstrateg Region Örebro län, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Örebro län, Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Patrik Saxvall, planeringsdirektör Green Cargo, Mats Erkén, VD Scandfibre Logistics, Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande, HallsbergBakre raden från vänster: Anders Björnsson, utredare Trafikverket, Magnus Persson, senior rådgivare Region Örebro län. Foto: Green Cargo
Från vänster: Karin Wallin, infrastrukturstrateg Region Örebro län, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Örebro län, Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Patrik Saxvall, planeringsdirektör Green Cargo, Mats Erkén, VD Scandfibre Logistics, Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande, HallsbergBakre raden från vänster: Anders Björnsson, utredare Trafikverket, Magnus Persson, senior rådgivare Region Örebro län. Foto: Green Cargo

Green Cargo i Hallsberg fick ministerbesök

Nyligen besökte infrastrukturminister Tomas Eneroth, tillsammans med representanter från Region Öreb...