Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, dec, 12 2017
Senaste Nytt

”Bygg sträckan Göteborg-Borås nu”

Borås C. Foto: Christer Wiik
Borås C. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 28 nov 2017

Nu skickar Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås. Det framgår av ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen.

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2018-2029 är det framförallt de västsvenska reaktionerna att plocka bort järnvägsutbyggnaden Göteborg-Borås med etappen Mölnlycke-Bollebygd som lyfts fram, en sträcka som var planerad för byggstart inom 2 år i den nuvarande planen.

Även från näringslivet i Västsverige finns det en stark övertygelse om sträckans betydelse för tillväxten i Västsverige, vilket också har präglat förslaget till remissyttrande som har tydligt fokus på ny stambana Göteborg-Borås. Behovet av investeringar i transportinfrastrukturen i en region som brukar benämnas som en ”transport- och logistikregion” måste anses vara av nationell prioritet står det att läsa i remissyttrandet.
Våren 2018 fattar regeringen beslut om slutgiltig nationell plan för 2018-2029.

Annons

Från vänster: Karin Wallin, infrastrukturstrateg Region Örebro län, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Örebro län, Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Patrik Saxvall, planeringsdirektör Green Cargo, Mats Erkén, VD Scandfibre Logistics, Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande, HallsbergBakre raden från vänster: Anders Björnsson, utredare Trafikverket, Magnus Persson, senior rådgivare Region Örebro län. Foto: Green Cargo
Från vänster: Karin Wallin, infrastrukturstrateg Region Örebro län, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Örebro län, Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Patrik Saxvall, planeringsdirektör Green Cargo, Mats Erkén, VD Scandfibre Logistics, Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande, HallsbergBakre raden från vänster: Anders Björnsson, utredare Trafikverket, Magnus Persson, senior rådgivare Region Örebro län. Foto: Green Cargo

Green Cargo i Hallsberg fick ministerbesök

Nyligen besökte infrastrukturminister Tomas Eneroth, tillsammans med representanter från Region Öreb...