Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Strukton Rail underhåller sydsvensk järnväg

Järnvägsunderhållet spelar en viktig roll för tågens punktlighet på den hårt trafikerade Södra stambanan. Foto: Strukton Rail
Järnvägsunderhållet spelar en viktig roll för tågens punktlighet på den hårt trafikerade Södra stambanan. Foto: Strukton Rail
Publicerad av
Christer Wiik - 14 nov 2017

Trafikverket ger Strukton Rail ansvar för järnvägsunderhållet mellan Nässjö och Arlöv, samt mellan Älmhult och Olofström. Det nya uppdraget gäller från oktober 2018 och sträcker sig fem år, med möjlighet till två års förlängning.  Det framgår av ett pressutskick från bolaget.

Olofströmsbanan är viktig för industrin och transporterna till och från Volvos fabrik i Olofström. Den andra järnvägssträckan heter Södra stambanan och är en av de mest trafikerade banorna i Sverige. Här passerar i snitt 400 tåg varje dygn, varav många är persontåg med arbetspendlare och privatpersoner som reser mellan storstäder i Mälardalen och Öresundsregionen. Den täta trafiken innebär att spåren och övrig järnvägsteknik belastas hårt och behöver mycket omsorg. Att Södra stambanan fungerar är samtidigt viktigt för övriga järnvägar - ett trafikstopp här kan i värsta fall innebära förseningar för resenärer och gods i hela landet. När tågen rullar så bidrar det istället till att andra samhällsfunktioner kan fungera.

‒ Strukton Rails arbete är viktigt eftersom järnvägsunderhållet bidrar till tågens punktlighet. Redan idag sköter vi delar av Södra stambanan och vi är väldigt glada att samarbetet med Trafikverket nu fortsätter på hela sträckan, säger Thomas Svensson, arbetschef Strukton Rail.

Det är sammanlagt 63 mil järnväg med tillhörande teknik för bana, el- och signalsystem som ska underhållas. Bland annat ansvarar Strukton Rail för att inspektera all järnvägsteknik, byta ut komponenter när de slits ut, åtgärda fel som kan uppstå och förbereda spåren inför snö och is under vintern.

 

 

 

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons