Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Malmbanans dubbelspår dröjer

Karta över Malmbanan och dess anslutande banor Ofotbanan respektive Stambanan genom övre Norrland. Karta: Wikipedia/CIA World Factbook (modifications by User:TeVe)
Karta över Malmbanan och dess anslutande banor Ofotbanan respektive Stambanan genom övre Norrland. Karta: Wikipedia/CIA World Factbook (modifications by User:TeVe)
Publicerad av
Christer Wiik - 09 nov 2017

Nyligen arrangerade Norrbottens Handelskammares logistikråd ”Logistikdag Norr” på Kulturens Hus i Luleå. Evenemanget hade fokus på Sveriges transportinfrastruktur och den Nationella Planen, med särskilt fokus på norra Sverige. Årets huvudtalare var infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon samt tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.

En av de järnvägssträckor som ventilerades under arrangemanget var Malmbanan. Kapaciteten på Malmbanan (Kiruna–Riksgränsen) och Ofotenbanan (Riksgränsen–Narvik) är i dag högt utnyttjad, och behöver förstärkas. Trafikverket har satt upp planer för dubbelspår mellan Kiruna och Riksgränsen, med en första etapp på fem mil mellan Peuravaara - Bergfors och Kopparåsen - Vassijaure. Men under ”Logistikdag Norr” kunde Lena Erixon inte ge några garantier om dubbelspår på den aktuella banan på ett bra tag, detta eftersom dubbelspår på Malmbanan, inte finns med i den nationella transportplanen 2018–2029.
- Vi har sagt att vi fortsätter med att trimma och öka bärigheten av Malmbanan. Så småningom så kommer det att behövas ytterligare kapacitet. Men i de ramar vi haft har vi inte sett möjligheten att lägga in dubbelspår i det här förslaget, säger Lena Erixon till tidningen Boden Extra / Norrbottens Affärer.

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons