Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Alla stationer anpassade för synskadade i Nederländerna

Stationen i Utrecht. Foto: Smiley Toerist/Wikimedia Commons
Stationen i Utrecht. Foto: Smiley Toerist/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 08 nov 2017

I Nederländerna har alla järnvägsstationer i drift, totalt 400, utrustats med hjälpmedel så att synskadade ska kunna klara att förflytta sig utan ledsagning. Nederländerna blir därmed det första landet i världen där hela järnvägsnätet anpassas för synskadade.

Projektet har kostat 30 miljoner euro och tagit tre år att genomföra. Stationerna i de fyra största städerna - Amsterdam, La Haye, Rotterdam och Utrecht – har försetts med detaljerade kartor i punktskrift.

Ett annat hjälpmedel för synskadade är Microsofts nylanserade app Seeing AI som använder den smarta mobilens inbyggda kamera för att beskriva den närmaste omgivningen med röstmeddelanden.  

Källa: Les Echos

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons