Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Järnvägsupprustning i Skåne

Lund centralstation. Foto: Christer Wiik
Lund centralstation. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 08 nov 2017

Med hjälp av ett nytt dubbelspår i Kristianstad och ny kontaktledning på sträckan Lund-Hässleholm ska Trafikverket öka driftsäkerheten, flexibiliteten och punktligheten för tågtrafiken. De bägge arbetena kommer att utföras samtidigt och påverkar tågtrafiken under veckorna 45, 47-49. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Trafikverket bygger 900 meter dubbelspår i anslutning till Kristianstads bangård. Arbetet ska öka järnvägens flexibilitet och minska risken för följdförseningar. Arbetet beräknas vara klart den 10 december 2017.
Myndigheten och dess entreprenörer byter ut även kontaktledningen på sträckan Lund-Hässleholm för att minska antalet störningar. Samtidigt passar Trafikverket på att utföra andra underhållsarbeten. Hela arbetet planeras vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.
Av säkerhetsskäl stängs tågtrafiken av under de dagar som arbetet pågår och ersätts med buss, skriver Trafikverket.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons