Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Snart dags för Spårvagnsstädernas höstseminarium

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. På bilden: spårvägen i Norrköping. Foto: Christer Wiik
Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. På bilden: spårvägen i Norrköping. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 06 nov 2017

Nu påminner Spårvagnsstäderna om sitt höstseminarium den 17 november i Stockholm. Temat kommer vara tillgänglig design, med fokus hur designprocessen går till med särskilda inspel från spårvägarna i Århus och Lund. Sista anmälningsdag är 10:e november.

Tillgänglighet för människor med olika sorter av funktionsvarianter är en av spårvägens stora tillgångar. Rätt designad gör spårvägen det lättare för exempelvis människor med synnedsättning, rörelsehinder eller någon som har mycket bagage eller barnvagn att resa i kollektivtrafiken. Men hur går det till praktiken att designa en tillgänglig spårväg? Var behöver fokus ligga? Vilka fallgropar finns det? Hur kan estetiskt tilltalande design kombineras med spårvägens behov av att kommuniceras i gaturrummet till alla resenärer?
På Spårvagnsstädernas höstseminarium kommer man bland annat att få lyssna på erfarenheter från Holscher design och IDOM, två företag som varit involverade i designprocessen för spårvägen i Århus respektive Lund.

Det ges även inspel från passagerarorganisationer som är drivande inom tillgänglighetsanpassning och eftersom arrangemanget är i Stockholm kommer det också deltagarna att få veta vad som är nytt på spårvägsfronten i Stockholm.

Läs mer: www.sparvagnsstaderna.se

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons